Seks ihærdige medlemmer er gået sammen og har dannet Roskilde Tennis Klubs nye anlægsudvalg. I de kommende måneder vil de danne sig et overblik over opgaverne, så de kan lave en plan for, hvad der skal ske af vedligehold og forbedringer på klubbens baner og anlæg – inklusive klubhuse og hallen.

De vil også inddrage flere klubmedlemmer i forskellige enkeltopgaver, ligesom de skal samarbejde tæt med vores to ansatte på området, banemand Kurt Jensen og rengøringsmedarbejder Flemming Christensen.

Det nye anlægsudvalg består af:

  • Anni Nielsen
  • Anders Mouritzen
  • Lisbeth Vest Rasmussen
  • Hans Chr. Stigaard
  • Gitte Martinussen
  • Lars Bang

Lars Bang er formand for udvalget og er udset til at være udvalgets repræsentant i bestyrelsen. Han er dog formelt ikke valgt til denne opgave endnu – dette kræver en generalforsamling.

Her kan du se udvalgets kontaktoplysninger.