Bestyrelsen har drøftet muligheden for gradvis åbning af banerne under kontrollerede forhold, der tager hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger – i lighed med fx golf, der også er startet i det små.

Vi mangler en udmelding fra Dansk Tennis Forbund, så derfor kan der ske ændringer i beslutningerne med kort varsel, men lige nu går vi efter følgende plan:

 1. RTK-hallen fortsætter med at være lukket resten af indendørssæsonen
 2. Der er lukket for alle fælles klubaktiviteter til minimum 10. maj. Det betyder, at Store Åbningsdag lørdag den 25. april er aflyst, mens åbent hus for børn den 27. og 28. april bliver afviklet senere. Der kommer også til at ske en udskydelse af majkampagnen for nye voksne
 3. Banerne i Darup åbner nu for fritegning med restriktioner her i påsken. Bane 1 og 2 åbner Skærtorsdag, bane 3 og 4 Langfredag og bane 5 og 6 påskelørdag. Tjek hjemmesiden for nyt, hvis dette ikke bliver tilfældet
 4. Banebookingen i Darup er med alle baner til booking en time ad gangen – og ikke som normalt med bane 1 og 2 som halvanden times booking
 5. Klubhuset i Darup er lukket – det betyder, at der ikke er adgang til toilet
 6. Baner og klubhus på Dr. Sofies Vej holdes lukket indtil videre

Bemærk, at banerne skal vandes grundigt før spil. Selv om vi har haft en våd vinter, så har de sidste uger været tørre, så banemand Kurt Jensen siger, at banerne skal vandes rigtigt grundigt. Vand med handsker på hænderne.

Booking af banerne i Darup vil i første omgang kunne ske til og med søndag den 19. april. Der bliver løbende taget stilling til en forlængelse. Hold øje med hjemmesiden for opdateringer.

 

Bestyrelsens anbefalinger til spil på banerne, mens der er Corona-forholdsregler:

 1. Banetimerne er på 50 minutter, så spillerne der afslutter timen, er færdige med fejning og har forladt banen, når næste hold kommer
 2. Der sættes engangshandsker op, som kan bruges, når medlemmerne vander banen inden spil og fejer banen bagefter. Disse handsker kommer så hurtigt som muligt
 3. Spil med handsker, som du selv har medbragt, så du ikke overfører evt. smitte via boldene – saml alternativt boldene op uden brug af hænderne
 4. Spil kun single
 5. Kom lige til din spilletid og gå igen efterfølgende, så vi ikke samles i grupper

Disse retningslinjer kan blive justeret, når bestyrelsen har modtaget anbefalingerne fra Dansk Tennis Forbund.

I forhold til øvrige RTK-aktiviteter, så bliver der tidligst start på almindelig fast træning mandag den 11. maj. Er du tilmeldt træning, så kommer træningsplanen senere. Du kommer først til at betale for træning, når der er klarhed over, hvor mange uger det er muligt at træne. Det er muligt, at der bliver arrangeret ekstra træning i meget små hold med tilmelding senere i april og starten af maj. Det bliver offentliggjort senere, hvis dette bliver til noget.

Der bliver sandsynligvis skruet op for aktiviteterne i juli, hvor vi forventer, at flere end normalt er hjemme i Roskilde i stedet for at holde ferie andre steder.

Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til evt. refusion af betaling for træning, kontrakttimer og andre aktiviteter, der er blevet aflyst på grund af Corona-pandemien. Disse beslutninger bliver taget op i bestyrelsen, når vi kender det fulde omfang af aflysningerne og deres konsekvenser.

Vi arbejder stadig på en sæson, hvor der kan blive spillet masser af tennis. Aktivitetsudvalget for voksne har mange gode planer, juniorudvalget er også i gang – og som nævnt vil vi også meget gerne tage imod nye medlemmer, både børn og voksne. Vi skal bare have tilladelse til at gå i gang. Forhåbentlig lykkes det at bekæmpe Coronasmitten.

Til sidst derfor en kæmpe opfordring til alle. Selv om nogle af vores baner nu bliver åbnet for spil, så gælder det fortsat om, at vi alle opfører os forsvarligt i forhold til myndighedernes anbefalinger. Så derfor: Hold afstand, lad være med at samles i grupper og brug handsker til bolde, koste, vandslanger og andre ting, som flere kan komme til at røre.

Vi har fået lidt af vores tennis tilbage – men vi risikerer at måtte lukke igen, hvis smittetallene ikke udvikler sig tilfredsstillende, eller hvis det viser sig, at vi som RTK-medlemmer slækker på sikkerheden.

Henrik Overgaard Pedersen
Klubmedarbejder