Igennem en sæson, udendørs som indendørs, vil mange medlemmer gerne holde forskellige arrangementer af mere social karakter, det være sig julefrokoster, påskefrokoster, “afslutning af en sæson”-frokost, fejring af en fødselsdag og lignende.

Vi er som klub glade for disse arrangementer, som støtter sammenholdet i klubben, men vi har også mange klubarrangementer, det være sig drop in, camps, træning, turneringskampe både holdmæssigt og individuelle, klubturnering og lignende. Der afvikles også forskellige arrangementer, som er åbne for tilmelding på klubbens hjemmeside.

For at sikre at flere af disse lidt større arrangementer ikke falder samtidig skal alle sådanne indmeldes til RTK’s klubmedarbejder på mail senest fem dage før arrangementet afvikles med angivelse af dato, sted for arrangementets afholdelse, forventet antal deltagere og forventet tidsrum.

Klubmedarbejderen vil kun melde tilbage, såfremt arrangementet ikke kan gennemføres.

Det påhviler arrangøren at sørge for oprydning efterfølgende, og det henstilles, at man tager hensyn til øvrige medlemmer og gæster, der befinder sig på anlægget.

Bestyrelsen april 2018.

Her er siden med nogle af RTK’s øvrige retningslinjer.