Roskilde Tennis Klub har fået en ny næstformand. Det er Anja Kostecki, som dels spiller selv, men også har hele familien med mand og to børn spillende i klubben.

Anja sidder i forvejen i bestyrelsen og har haft ansvar for klubbens talentudvikling. Nu får hun også det overordnede ansvar for træning- og træningsplanlægning og 1.-3. holdene. Det er dog stadig trænerne, der står for alt det praktiske, men Anja får det formelle ansvar i bestyrelsen og er dermed sparringspartner for trænerne og klubmedarbejderen.

Næstformandsposten blev ledig, da Hans Chr. Stigaard tidligere på året trak sig fra bestyrelsen – han havde netop posten som næstformand.

“Roskilde Tennis Klub er inde i en rigtig god udvikling med mange gode initiativer, fremgang og ikke mindst god stemning. Alt dette vil jeg gerne være med til at bakke op om. Mine egne mærkesager er talentudvikling og i det hele taget at få vores spillere ud og spille flere kampe og have det sjovt med det. Mange forældre og spillere har svært ved at finde rundt i alle de forskellige turneringstilbud, der er, så det kunne jeg godt tænke mig blev mere overskueligt. Og så har jeg et ønske om, at vi via en erhvervsklub eller lignende får skabt et miljø og nogle penge, der gør det muligt at hjælpe nogle af vores talentfulde spillere i at spille endnu flere turneringer”, fortæller Anja, der selv tidligere på året tog initiativ til en holdspillerdag, hvor alle kvindelige holdspillere, fra yngste juniorspiller til ældste motionist blev inviteret ned på Dr. Sofies Vej til en sjov aften med spil og spisning.

Det var et koncept, der efterfølgende blev overtaget på drenge-herre-siden og som også her var en stor succes.

Anja spiller selv på 1. holdet for damer, er tidligere Danmarksmester og startede i sin tid selv som juniorspiller i klubben.