Takket være en hurtig indsats fra klubbens medlemmer blev en brand hos vores genbo bag bane 7 forhindret i at udvikle sig. Anja opdagede røg fra haveskuret, der ligger lige op ad hegnet. Resolut greb Mogens vandslangen fra bane 7, samtidig med at Kim løb ind i haven for at se hvor ilden kom fra.

Juniortræningen måtte afbrydes et lille stykke tid, men haveskuret slap med en mindre brandskade

HC