Holdkampe og forplejning – ændring af praksis

Bestyrelsen har besluttet af forfølge en strategi, der nærmere går ud på, at medlemmernes aktiviteter i klubben – så vidt muligt – skal være økonomisk selvfinansierende.

Klubben bruger mere end 20.000,00 kr. om året på forplejning i forbindelse med holdkampe. Det er ikke rimeligt, at de mange medlemmer, der ikke spiller holdkampe, indirekte skal betale for holdspillernes forplejning. Pengene bør i stedet anvendes til formål, der kommer alle til gode.

Det betyder med andre ord, at klubben ikke længere betaler eller giver tilskud til forplejning i forbindelse med holdkampene. Dette gælder for samtlige hold – såvel seniorer som juniorer. Ændringen træder i kraft pr. vintersæsonen 2016/2017.

Tennisklubberne imellem hersker der praksis om, at hjemmeholdet står for let forplejning i forbindelse med holdkampe. Bestyrelsen bakker op om denne praksis, som medvirker til god og hyggelig afvikling af holdkampe. Holdspillere, der repræsenterer RTK, vil derfor også fremadrettet være forpligtet til, at står for let forplejning ved holdkampe. Udgiften til forplejning bæres fremover af holdspillerene og ikke – som nu – af klubben og dermed fællesskabet.