RTK’s Juniorfond blev oprettet i 1992 ved midler fra Svend Åge Jensen, RTK’s navnkundige banemand, samt midler fra Roskilde Bank, med det formål at støtte talentfulde juniorer i RTK.

 

I fondens fundats står:

“Fondens midler placeres fortrinsvis i højt forrentede værdipapirer, der sikrer et højt stabilt afkast.
1-2 gange årligt uddeles legatportioner af kr. 500 til talentfulde juniorer i klubben.

Beløbsrammen for uddeling kan dog maksimalt udgøre 50% af det afkast, der er tilvejebragt i løbet af året.”

 

I de senere år har RTK typisk uddelt 1.500 kr. om året i tre legatportioner, et beløb som jo på ingen måde svarer til afkastet i fonden. Fondens formue er nemlig aktuelt kr. 31.500. De 1.500 kr. er betalt af midler fra RTK’s øvrige aktiviteter.

Fondens fundats er blevet overhalet af en ny finansiel virkelighed.

 

I fondens fundats står videre:

“Juniorfondens fundats kan ændres eller ophæves, hvis mindst 75% af RTK’s bestyrelse går ind for dette. Appelinstans er førstkommende generalforsamling.”

 

RTK’s nuværende bestyrelse har enstemmigt vedtaget at ændre fondens fundats, således at vi hvert år fremover nedbringer fondens kapital med det beløb, som udbetales i legater til talentfulde juniorer. Det enkelte legat beløb bør formentlig også hæves for at kompensere for inflationen.

Fonden vil dermed være tømt inden for 10-15 år, og har dermed bestået i op mod 40 år, og vi finder, at vi dermed har været tro mod Svend Åge Jensens ånd og minde.

Beslutningen kan som anført appelleres ved dette års generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Hans-Henrik Bülow
Formand Emeritus og kasserer

 

Billedet har webmaster sat på – det forestiller ikke formand Emeritus, men klubbens nuværende formand, Jan Winther, i færd med at tælle penge. Det er dog ikke Juniorfondens, men det passer vel alligevel meget godt til indholdet…