I Roskilde Tennis Klub er der mulighed for at spille på juniorhold i en turnering under SLTU (Sjællands Tennis Union), under DTF (Danmarks Tennis Forbund) eller under DGI.

RTK stiller både sommer og vinter med hold i forskellige alders-kategorier og styrker. Vi vil gerne sikre, at alle får mulighed for at spille på hold og dermed både får spillet kampe og dyrket godt kammeratskab.

Alle spillere fra U8 til U18 kan melde sig – uanset styrke.

Forældre er holdkaptajner

Trænerne hjælper med holdudtagelse, men der kommer ikke nødvendigvis en træner med ud til kampene. Det er forældre, der er holdkaptajner. Enten er det den samme til alle kampe eller også er der flere, der deles om opgaven. Holdkaptajnerne sørger for at koordinere evt. kørsel til udebanekampe, sørger for forplejning til hjemmekampe, har kontakt til modstanderholdet, indberetter resultater og hjælper i det hele taget med det sociale på holdet.

Næsten alle kan være med

Klubben, juniorudvalget og trænerteamet ser gerne, at så mange som muligt har lyst til at spille på hold. Det er her, du får et sammenhold med andre spillere, kommer ud og spille og ser resultaterne af din træning. Du skal selvfølgelig kunne få bolden over nettet i rimeligt omfang, så er du helt begynder, skal du nok vente lidt. Er du i tvivl, så meld til – og skriv evt. i bemærkningsfeltet. Så kigger vi på det. I løbet af sommeren kommer der andre arrangementer med spil, kampe og samvær – bare så du ved det, hvis det for dig er lige tidligt nok til kampe mod andre klubber.

Kampenes længde, antal og hvilken bold, der bliver spillet med afhænger af spillernes alder og styrke. Der bliver lavet en kampplan for hele sæsonen, så I kan se, hvornår I skal spille.

Herunder er link til de enkelte holds kampe og resultater, der løbende bliver ajourført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding til sommersæsonen 2020 er endnu ikke startet. Det sker i starten af 2020.

Besked til webmaster – formular 85.

Her kan du se antallet af tilmeldte, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se din egen tilmelding, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.

  • This form does not have any entries yet.
Holdkaptajn guide

Tak til alle RTK’s holdkaptajner. Uden jer vil det være umuligt at sikre RTK’s spillere deltagelse i holdturneringer. Vi har holdkaptajner for junior-, senior-, veteran-, motionist- og golden age hold i alt 25-30 hold, flest om sommeren, men også om vinteren. Herunder har I en guide, der kan være til hjælp i jeres virke.

Holdkaptajnens rolle er at være holdets officielle kontaktperson både før, under og efter kampene. I kan godt være flere til at dele opgaverne. Et hold kan derfor godt både have en holdkaptajn og flere hjælpere, så den samme person ikke behøver at være med hver gang. Der er også flere arbejdsopgaver, det vil være oplagt at fordele ud på holdets øvrige spillere eller forældre.

Her er de primære opgaver for holdkaptajnen og hjælpere:

 • Koordinere holdopstilling – evt. i samarbejde med trænere, udvalg, koordinator eller hvem der nu står for den overordnede planlægning inden for dit holds område
 • Orientere spillerne om mødetid og -sted
 • Koordinere kørsel til udebane
 • Koordinere mad og drikke for hjemme- og udeholdet (se “Mad og drikke”)
 • Når I spiller på hjemmebane, skal du ca. en uge før kampen skrive til modstanderholdets holdkaptajn for at fortælle hvor og hvornår, I skal spille. Sandsynligvis ved de det godt, men vi redder ofte forglemmelser på denne måde, og det med at kontakte modstanderholdet er derfor en regel for alle hold i SLTU´s turnering
 • Mindst en uge før kampen – og gerne for hele sæsonens hjemmekampe på én gang – kan du som holdkaptajn gå ind på de enkelte hjemmekampe og skrive beskeder til udeholdet. Det kan fx være, hvis holdet har en anden kontaktperson og mobilnummer på dagen, evt. også antal baner, som der er til rådighed fra start, hvis ikke RTK’s klubmedarbejder allerede har gjort dette. Det kan du se i banebookingsystemet. Det er rart at vide på forhånd, om klubben har 2, 3 eller 4 baner til rådighed, så alle kan forberede sig på i hvilken rækkefølge, kampene skal spilles
 • Udskriv et holdkort fra Tennis Østs’ hjemmeside, som du har med til kampen og udfylder sammen med modstanderholdets holdkaptajn (se “Holdkort og resultater)
 • I skal have udleveret bolde til hjemmekampe – det sker hos cheftræner Kim Sverbæk enten inden den konkrete kamp eller for hele sæsonen
 • Efter hjemmekampen skal boldene afleveres i kassen til brugte holdkamp-bolde. Der er både en kasse i klubhuset på Dr. Sofies Vej og en i RTK-hallen, når vi spiller indendørs. Boldene bliver efterfølgende brugt til træning, så det er meget vigtigt, at de bliver leveret retur
 • Efter hjemmekampen – og senest førstkommende hverdag – skal resultatet indberettes i turneringsprogrammet (se “Holdkort og resultater”)

Før kampene – så snart alle holdkaptajner er fundet – sørger RTK’s klubmedarbejder for, at holdkaptajnerne bliver påført de hold, de skal være holdkaptajner for. Det sker både her på hjemmesiden under “Kontakt”, men også i DTF’s turneringsprogram, Tournamentsoftware, http://dtf.tournamentsoftware.com/Home. Som holdkaptajn skal du være oprettet i dette system. Du kan læse, hvordan du opretter dig på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside. Klubmedarbejderen sørger også for, at holdkaptajnerne får rettigheder til at indberette resultater efter kampene. Er der flere i tilknytning af holdet, der skal have denne rettighed, skal klubmedarbejderen derfor have besked.

For 1.-3. holdenes vedkommende sørger RTK’s cheftrænere normalt for udtagelse af hold, men hvert hold har også en holdkaptajn udpeget blandt spillerne, som står for alt det praktiske i forhold til kampene, altså koordinering af kørsel, mad, indberetning af resultater og lignende.

Holdkaptajnen er ansvarlig for at indrapportere holdets resultater, når I spiller på hjemmebane. Resultater fra holdmatcher skal indberettes senest første hverdag efter en holdmatch.

Inden kampen printer du et holdkort på Tennis Øst’s specielle holdkort- og resultatformidlingsside.

Dette gælder for hold i Tennis Øst. Holdkort for hold under Dansk Tennis Forbund (typisk de bedste divisions- og ligahold) findes på DTF’s hjemmeside (Under “Spiller”, “Turneringer”, “Holdturnering”). Her er et link til siden. Klik på linkene til inde- eller udeturneringer afhængig af, hvad du har brug for.

Holdkortet udfyldes, underskrives af begge holdkaptajner, opbevares af hjemmeholdet og skal kun på forlangende indsendes til SLTU eller DTF.

Indberetning af holdresultater efter kampen skal ske på http://dtf.tournamentsoftware.com/Home. Her logger du dig ind med det brugernavn og den kode, du selv har bestemt, da du oprettede dig. Klik på “Holdturneringer” og klik dig så frem til den række, dit hold spiller i. Holdturneringen er opdelt i DTF´s holdturnering, typisk dame 1-2 + herre 1, og så Tennis Øst holdturneringen for alle øvrige hold både for børn og voksne.

Alle klubber skal have oprettet samtlige spillere i systemet, så du skal bare starte med at taste navnet, så kommer spillerne frem. Der kan godt være flere med samme navn, fordi den samme spiller er oprettet flere gange. Du vælger bare et af navnene.

Er der en spiller fra Roskilde, der ikke er oprettet, så skal vedkommende have besked om at oprette sig, inden du indberetter resultatet.

Er der en spiller fra modstanderholdet, der ikke er oprettet, så tag hurtigt fat i holdkaptajnen for modstanderholdet, så det kan blive bragt på plads, inden resultatet bliver indberettet.

 

Oprettelse af spillere og holdkaptajner inden sæsonstart

Inden sæsonstarten på holdkampene skal samtlige spillere + holdkaptajner oprettes i turnerings- og resultatprogrammet. Spillerne skal oprette sig selv (Se vejledning på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside), mens klubmedarbejder opretter holdkaptajnerne.

Der er typisk spilleregler for hver enkelt række.

Her finder du spillereglerne for kampene under Tennis Øst (junior, motionist, veteran og golden age).

Her finder du spillereglerne for kampene under Dansk Tennis Forbund (division og Liga + elitejuniorrækkerne).

 

Her finder du et overblik over kampformater for Tennis Øst gældende for 2019:

 

Klubben stiller bolde til rådighed ved hjemmekampe. De bliver udleveret via kontakt til Kim Sverbæk.

Nogle gange skriver Kim ud til holdkaptajnerne med et tidspunkt, hvor de kan få udleveret bolde på, andre gange udleverer han efter individuel aftale med de enkelte holdkaptajner. De får normalt udleveret bolde til en hel sæson ad gangen.

Der bliver brugt nye bolde til hver holdkamp. Når kampen er færdigspillet, lægger holdet boldene tilbage i rørene – og lægger dem i kassen til holdkampbolde. Der er sådan en kasse både på Dr. Sofies Vej og i RTK-hallen. I hallen er kassen sat op på bane 3, lige i hjørnet ind mod boldskabene.

Ved hjemmekampe skal hjemmeholdet sørge for indkøb af mad og drikkevarer til både RTK’s spillere og gæstende hold. RTK giver tilskud til dette.

Tilskud for hjemmekampe med to fulde spillerunder (normale kampe med bedst af tre sæt):

 • 72 kr. pr hjemmespiller pr. hjemmekamp

Eksempler:

 • Et damehold med tre spillere får 3 × 72 kr. =216 kr.
 • Et motionisthold med seks spillere får 6 × 72 kr. = 432 kr.

Har man flere reserver med, tæller det ikke. Der dækkes for det antal spillere, der er nødvendigt for at kunne afvikle holdkampen.

Tilskud for hjemmekampe for korte holdkampe (fx juniorskumhold), der spiller 1-1½ time:

 • Der gives tilskud til lidt at drikke, frugt og lignende, men ikke decideret frokost/aftensmad. Der er ikke en fast øvre grænse, men beløbet skal være væsentligt under tilskuddet ved kampe, der varer betydeligt længere

 

Man kan få udbetalt beløbet for hele sæsonen ved henvendelse til RTK’s bogholder.

Det er forskelligt, hvad de enkelte hold står for af forplejning. Nogle hold serverer mad, hvor udgiften ikke kan holdes inden for budgettet. Spillerne deles så om de øgede udgifter.

Tag jeres ting med fra køleskabet, når kampene er overstået. Det er uhygiejnisk at have gamle madvarer stående.

RTK-hallen må som udgangspunkt gerne benyttes i tilfælde af regnvejr ved holdkampe. Dog er der kun fire baner, og dermed er der sjældent plads til alle.

Der er derfor udarbejdet nogle retningslinjer for brugen af hallen i tilfælde af regnvejr. Se også næste fane om et særligt bookingnummer.

Her finder du retningslinjerne.

 

Det er klubmedarbejderen, der booker og evt. afbooker baner til holdkampe og klubbens øvrige aktiviteter.

Særlige aktivitetsansvarlige og flere holdkaptajner har imidlertid fået udleveret en særlig kode, som de kan bruge ved akut opståede situationer, fx hvis en holdkamp bliver aflyst på dagen, hvis kampen bliver meget hurtigere færdigspillet og der står baner ledige eller hvis der er behov for at booke en bane eller to ekstra. Nummeret kan også bruges, hvis en udendørs kamp akut skal flyttes ind i hallen.

Klubmedarbejderen skal altid efterfølgende have tilsendte en mail om, hvad det særlige bookingnummer er blevet brugt til – hvor mange baner har I brugt, i hvilket tidsrum og hvem har I spillet mod.

Sisse Folmø
Træningschef og koordinator for juniorhold
sisse@roskildetennisklub.dk
Lene Torp-Milojevic
Holdkaptajn U10 B sommer 2019
lene_torp@yahoo.dk
20 73 88 28
Peter Sigdal
Holdkaptajn U12 drenge A sommer 2019
sigdals@gmail.com
60 60 03 30
Tue Mogensen
Holdkaptajn U12 DH piger sommer 2019
tmogensen@gmail.com
26 84 17 75
Tina Dilling
Holdkaptajn U12 B mix sommer 2019
dilling_1@hotmail.com
28 99 14 67
Helle Michaelsen
Holdkaptajn U14 B mix 1 sommer 2019
Helle.michaelsen@privat.dk
27 13 08 33
Marie Præstholm
Holdkaptajn U14 B mix 2 sommer 2019
pr.holm@123dk.dk
51 40 00 57
Martin Madsen
Holdkaptajn U14 B mix 3 sommer 2019
Mamad@fm.dk
25 26 27 53