I år er der lavet nogle ændringer af, hvordan vi booker baner – både på Dr. Sofies Vej og i Darup.

Hidtil har det været sådan, at nogle baner på Dr. Sofies Vej blev booket kl. 00, mens andre blev booket i minuttal 30. Det har givet et godt flow på anlægget, men til gengæld har vi spildt rigtig mange banetimer i forbindelse med booking til træning, holdkampe og arrangementer. Med ekstra holdkampe i år og i øvrigt et ønske om at have flest mulige baner til rådighed for fritegning så har vi i år valgt at lade alle baner på Dr. Sofies Vej starte i minuttal 00.

Det kan give en udfordring omkring vanding af banerne, idet trykket på vandet ikke kan klare vanding af mange baner på en gang. Vi vil følge, hvordan det går, for resultatet skulle nødigt blive mindre vanding i de perioder, hvor banerne skal have vand for at holde en god kvalitet og for at sikre, at gruset ikke blæser væk. Vi håber, at medlemmerne stadig vil vande flittigt. Måske kan en bane vande, mens en anden varmer op og så er det byttetid.

I Darup har der i de seneste år været bookinger på halvanden time ad gangen – for at animere til at bruge Darup noget mere. Også her er der imidlertid en ændring, nemlig at bane 3-6 er lavet om til timebooking i minuttal 00, mens bane 1 og 2 fortsat er med halvanden time. Vil du derfor have mulighed for at spille en kamp på længere end en time, så er det bane 1 og 2 i Darup, du skal bestille.

Vi håber, at ændringerne betyder, at langt flere medlemmer kan komme til at spille – og at vi ikke oplever baner, der er bookede men som ikke bliver brugt.

I forbindelse med holdkampe kan sidstnævnte godt ske. Det er et stort puslespil at reservere baner til holdkampe, hvor det altid er usikkert hvor lang tid, kampene tager. Vi skal helst ikke reservere for meget, men også meget nødigt for lidt, så medlemmer kommer til en booket time, mens der stadig er en holdkamp i gang.

Holdkaptajner og andre er velkomne til at henvende sig til mig omkring booking, når de første holdkampe er afviklet, så vi kan justere tiderne i de efterfølgende weekender.

Hilsen

Henrik Overgaardhttps://roskildetennisklub.dk/kontakt/administration-og-ansatte/