I bookingsystemet booker du baner med dit og din makkers medlemsnummer. Det er dog også muligt at booke med en gæst – det koster 50 kr. oven i banens pris.

I de seneste måneder er der dog set flere eksempler på medlemmer, der booker med en gæst og så senere afbooker igen. Så får de gæstebetalingen tilbage og så booker de straks efter banen med et almindeligt medlem. På den måde kan to makkere booke flere timer, selv om man kun må have en booking åben ad gangen. Det er en kreativ omgåelse af vores bookingregler, som er lavet for at sikre, at flest mulig kan komme til banerne. Brug af ”gæst” til denne form for booking er ikke ok over for øvrige medlemmer, der også gerne vil spille i hallen.

Det er også sådan, at en gæst er en spiller, der kun er ”gæst” en sjælden gang og som skal være bosiddende uden Roskilde Kommune. Vi er en medlemsklub, og vi vil ikke ud i, at nogen vælger ikke at være medlem og så bare spiller som gæst i stedet. Det gælder både for spillere i og uden for Roskilde.

I enkelte tilfælde, fx ved prøvetimer eller for at teste kroppen efter en skade, kan vi sige ja til gæstebookinger for spillere fra Roskilde – tag i så fald kontakt til RTK’s klubmedarbejder.

Bestyrelsen