RTK er om 12 dage, den 1.-8.august, vært for et dansk mesterskab i tennis. Det tennisspil, der er og altid har været et spil for folk i alle aldre. Et spil, der sagtens kan påbegyndes som barn, som midaldrende – eller som ældre. Når RTK i samarbejde med DTV (Danske Tennis Veteraner) byder velkommen til de mange deltagere, der vil kæmpe på vore syv, fantastiske grusbaner, så er det i kategorien: veterantennis.

Veterantennis?!

Ja, kære Læser, nu sidder du måske og tænker, at det altid har været og ER sekunda-tennis for gamle tennisspillere, der alle – pludseligt – i en halv-sen alder får en skør idé om at kaste sig ud i det svære ketcherspil med den lille, gule bold. Samtidigt har selvsamme spillere for længst sluppet taget på arbejdsmarkedet og er godt i gang med pensionsalderen. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet.

Research i tennisjournalerne og anekdoterne viser, at da tennisspillet i tidernes morgen, for hen ved 130 år siden kom til Danmark – som så meget andet boldspil med engelske industri-folk og købmænds hjælp – så var det danske initiativtagere og iværksættere på lige godt +35 år, der ofte, udover at passe eget arbejde, tog over og var foregangsmændene for tennisspillet ude i byerne. Og derved i stiftelsen af tennisklubberne landet over. Altså mænd, der med dagens veteran-begreb (mindst 35 år) alle var veteraner. De gik forrest i udbredelsen af tennisspillet. Dansk tennis er med andre ord i høj grad grundlagt af veteraner.

Med udbredelsen af spillet blev interessen sidenhen vækket hos såvel unge som(endnu) ældre. Tennis var dog i mange, mange år primært en sport for de mest velstillede. Dem der, af og til, havde tid og råd til fritid i en hård og lang arbejdsdag. Og som organisation hørte tennis i mange år under DBU, Dansk Boldspil Union, der havde fodbolden som 1.prioritet. Først i 1920 blev tennissen selvstændig som organisation, da Dansk Tennis Forbund blev stiftet. Organisationens spæde start blev dog koncentreret på officielle mesterskaber for seniorer – de første afholdt i 1921 – og senere dygtiggørelsen af den håbefulde tennisungdom. Veterantennis i forbundsregi – det eksisterede ikke. Klubberne måtte selv danne og afholde deres respektive veteranafdelinger og veteranturneringer. I første omgang var det mere lukkede turneringer internt i klubberne, sidenhen kom også mere åbne turneringer, hvor også spillere fra andre danske klubber – og senere veteraner fra udlandet – kunne deltage i de respektive klubbers veteranturneringer. Tennisforbundet kunne ikke overkomme mere.

I 1993 kom dog fornyelse og ressourcer til i tennisforbundet – til gavn for veteranerne: Der afvikledes for første gang en DM-holdturnering for veteraner. En turnering, der fortsatte uafbrudt til 2006. Herefter ændrede man i aldersklasserne. Nu blev der spillet 2 veteranrækker: 40/45+, samt 50/55+. I 2010 kom 60/65+-rækken til. I 2014 foretog man endnu en ændring: Nu bliver der således afviklet fire holdturneringer: i 40+, 50+, 60+ og 70+. Vinder findes regionalt: Et hold fra Jylland, et hold fra Fyn og to hold fra Sjælland, hvor regionsvinderne efterfølgende mødes i et slutspil. Veteran-holdturneringen er et samarbejde imellem DTF og DTV: DTF er ansvarlig for program-planlægningen, mens DTV er ansvarlig for turneringsafviklingen.

DTV

Behovet for at den store skare af tennisspillere, ikke mindst turneringsspillere, der var med til at gøre sporten mere og mere udbredt, også skulle have et regi, et sted, hvor en slags forbundsmesterskaber for deres, nu lidt ældre, årgange kunne finde sted, opstod som årene gik.

Et kig ind på Danske Tennis Veteraners (DTV) hjemmeside fortæller historien:

DTV blev stiftet i april 1972 ved et møde i HIK. Her deltog 46 veteranspillere, der næsten alle meldte sig ind ved mødet. Inden året var omme, var der over 100 medlemmer.

Det var Einar Ulrich, dansk tennis store mand – både på banen (flere gange dansk mester og deltager i flere grand slam turneringer som senior) og i administrationen af dansk tennis (formand for Dansk Tennisforbund 1964-69), der i flere år havde opfordret til, at der blev gjort mere for veterantennis i Danmark. Tennisforbundet kunne ikke overkomme mere. Mogens Ebbe, HIK blev den første præsident fra 1972-1977. Chris Hestbæk, HIK tog over – og fik i sin præsidentperiode til 2007 (30 år) forøget medlemsskaren fra 250 til ca. 850 medlemmer. I dag er Lars Kastberg, Espergærde, præsident for DTV.

tennis

En vedholdende veteran: Torben Ulrich. Her til VM i Kølner Halle, Tyskland i 1971. Som 43-årig. I de tyske medier blev den danske tennisveteran benævnt “der Edelhippie der Tenniswelt”. Seks år senere, i 1977, spillede Torben Ulrich på Davis Cup-landsholdet imod Belgien (Hele 29 år efter sin debut i 1948 mod Egypten). Han var da 49 år!!

Den første turnering om danmarksmesterskabet udendørs for veteraner blev afholdt i Nærum i 1972. Der var indbudt i 10 rækker, men der blev kun spillet i 7 rækker med 45 deltagere. Med tiden er der blevet ændret i antallet af rækker og i det internationale tennis forbunds (ITFs) holdning til, hvilken alder man skal have for at være veteran-tennisspiller. DTV følger ITFs love. I dag skal man fylde 35 år i det år, hvor DM spilles. I begyndelsen var der 10 år mellem hver række – i dag inddeles rækkerne med fem års mellemrum. Det betyder, at der nu konkurreres i langt flere rækker.

Den største turnering til dato var indendørs DM i Rundforbihallen i Nærum i 2013. Her deltog 326 deltagere i 38 rækker (fra +35 år-+85 år). Til sammenligning vil DM på vort anlæg på Dr.sofiesvej i Roskilde fra den 1.-8.august 2015 have deltagelse af: 262 spillere(fordelt på 65 klubber). 167 mænd. 95 kvinder. Spillere fra +35-85 år vil danse rundt om de hvide kridtstreger i hele 41 forskellige rækker, hvilket er rekord.

Seniortennis har naturligvis en stor appeal hos det publikum, der gerne vil se det bedste af det bedste. I så højt et tempo som overhovedet muligt – som man jo kan, når man er helt ung og på toppen af sin fysiske ydeevne. Men rutine, forudseenhed og boldøje med et overblik og en kælen for detaljen er veteran-dyder, der er værd at se på! Og Danmark har altid mønstret gode veteranspillere, faktisk har vi i Danmark siden veteranturneringernes indtog i 1970erne sat vores præg på de internationale turneringer. Da Wimbledon i 1977 afholdt en veteran-doubleturnering i anledning af 100-året for det første Wimbledon, var det danske Torben Ulrich og svenske Svend Davidson, der strøg til tops. Også siden har danskere gjort sig bemærket til de af ITF afholdte verdensmesterskaber i veterantennis. Ved årets DM i Roskilde vil – udover tidligere danmarksmestre for seniorer – såvel forsvarende vice-verdensmestre og tidligere verdensmestre i veteran-tennis spille med på banerne på Dr. Sofiesvej! Så tag familien, naboen, kammeraten eller veninden med – og kom ned og kig på.

Morten Lyebalk, presse-ansvarlig veteran-DM 2015