Følgende fire RTK’ere har modtaget DTFs fortjenstnål:

  • A. Sørensen 08.09.51
  • Conni Haugbølle 22.02.87
  • Grete Andersen 14.03.92
  • Jan Winther forår 2014

RTKs formand Jan Winther modtog den fornemme DTFs Fortjenstnål sammen med Annette Ohn fra HVT på DTF’s generalforsamling 2014.

Nålen blev tildelt Jan Winther for hans arbejde i SLTU bestyrelsen (Sjællands Tennis Union), samt for RTK’s generelle høje aktivitetsniveau, som giver RTK et godt ry.

 

Jan Winther

Jan Winther får overrakt nålen af DTF formand Henrik Klitvad.

Kriterier for Fortjenstnålen :
Dansk Tennis Forbund har efter opfordring fra unionerne indstiftet en fortjenstnål, der tildeles efter følgende regler:
1. Fortjenstnålen tildeles personer, som i en årrække har udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for dansk tennis. det være sig inden for forbundet, unioner eller klubber.
2. Beslutning om tildeling af fortjenstnålen tages af DTFs bestyrelse; for unions- eller klubarbejde efter indstilling fra den pågældende union.
3. Fortjenstnålen giver gratis adgang til alle tennisarrangementer under DTF.