Der har nu været afholdt møde med deltagelse af de elektrikere, der har sat det nye LED-lys op i RTK-hallen, en repræsentant fra Roskilde Kommune samt Søren Peter Elkjær, formand for RTK’s anlægsudvalg og banemand Kurt Jensen.

På mødet blev det aftalt, at elektrikerne går tænd/sluk mekanismerne efter endnu engang senere i denne uge – og at vi skal melde ind, hver gang vi oplever fejl.

“Vi har fået mange henvendelser her i starten af sæsonen om, at medlemmerne har oplevet uensartet lys på banerne, altså at lyset på fx bane 1-2 har været fint, men at det har været “dunkelt” på bane 3-4. Disse meldinger har vi givet videre til elektrikerne, som nu tjekker installationen efter. Systemet er lavet sådan, at lyset skal være det samme på alle baner, og har du booket banen, skal det først tænde, når du går helt ind på minten af banen – og slukke igen ca. fem minutter efter, du er gået ud,” fortæller Søren Peter Elkjær.

Han pointerer, at det nu er vigtigt, at der fra nu kommer meget konkrete meldinger ind, hvis lyset er svagere på nogle baner end på andre. Det skal være med præcise tidspunkter og banenumre, så elektrikerne har nemmere ved at finde fejlen.

“Da vi holdt lystjek sammen med elektrikerne, var lyset fint – men med tilbagemeldingerne fra medlemmerne kunne noget tyde på, at der er en eller flere sensorer, der på visse tidspunkter ikke sørger for at skrue lyset op til den nye styrke, der er 50-100 lux højere end med det gamle lys. Det er altid sådan, at vi lige skal vænne os til indendørs lys, når vi skifter fra udendørssæsonen til indendørs, men på visse tidspunkter har lyset ikke haft den lovede styrke, og det håber vi, at præcise meldinger fra medlemmerne og et ekstra lystjek kan hjælpe på,” siger Søren Peter.

Oplever du uensartet lys, så skriv derfor hurtigt til Søren Peter Elkjær på anlaegsudvalget@roskildetennisklub.dk.

På mødet blev den øvrige del af lysopsætningen også gennemgået, og generelt har vi fået bedre lys over det hele, også ved indgangen, både udendørs og indendørs, på gangarealerne og på området ved boldskabene, hvor vi går fra “Sporvognen” ud til banerne. Der er en lille udfordring med, at kontakten til lyset inde i “Sporvognen kun sidder i den ene ende. Det bliver der rettet op på med en ekstra kontakt inden for et par uger. Vær i øvrigt opmærksom på, at der er dæmper på det nye lys i loftet. Hold knappen inde (nr. to fra oven), så ændrer lysstyrken sig.