Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Tennis Klub:

Tirsdag den 5. marts 2019 klokken 19 i Cafeen, Idrætsparken, Raadmandshaven 6 i Roskilde

Dagsorden i henhold til Roskilde Tennis Klubs vedtægter

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2) Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2018

Se også formandens skriftlige beretning under fanen “Beretning” – er tilgængelig senest en uge før generalforsamlingen.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget indebærer

 • Forenkling af klubbens administration og forretningsgange
 • Forenkling af klubbens medlemskaber til tre kategorier: helårsmedlem, sommermedlem og passivt medlem
 • Diverse mindre tilpasninger

Her kan du se bestyrelsens forslag til ændringerne af vedtægterne.

Her kan du se nyheden: GF 2019: Forslag om forenklede medlemskaber.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

 • Valg af kasserer for 3 år
  • Hans Henrik Bülow er villig til at modtage genvalg
 • Valg af 2- 5 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  • Jonas Vestermann er villig til at modtage genvalg
  • Anja Kostecki er villig til at modtage genvalg
  • Steen Lindegaard er villig til at modtage genvalg

Formand Peter Madsen og anlægsansvarlig Søren Peter Elkjær er først på valg i henholdsvis 2021 og 2020.

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 • Carsten Strunck er villig til genvalg som revisor
 • Malene Bjørn Lundberg er villig til genvalg som revisor
 • Niels Abitz er villig til genvalg som revisorsuppleant

8) Eventuelt

Der bliver serveret smørrebrød under dette punkt.

 • Debat og gruppearbejde, der varer en halv times tid. Hvad er vigtigt for de frivillige i klubben og hvordan skaffer vi flere?
 • Øvrige emner under eventuelt

Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22.

Roskilde den 14. februar 2019

Peter Madsen
Formand for Roskilde Tennis Klub

Her er en printvenlig udgave af indkaldelsen.

Her kommer formandens beretning – senest en uge inden generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen bliver hovedtallene i regnskabet for 2018 gennemgået. Det detaljerede regnskab bliver ikke gennemgået, men det kan ses her på siden, printes og tages med, og der kan stilles spørgsmål til det. Der bliver også lagt enkelte printede eksemplarer på bordene, men vil du være sikker på at kunne kigge i dit eget eksemplar, så print det her fra siden.

Her er regnskabet for 2018.

Her er hovedtallene i regnskabet og den økonomiske beretning.

 

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest seks dage inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 27. februar kl. 19 (nemmest pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk).

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget indebærer

 • Forenkling af klubbens administration og forretningsgange
 • Forenkling af klubbens medlemskaber til tre kategorier: helårsmedlem, sommermedlem og passivt medlem
 • Diverse mindre tilpasninger

Her kan du se bestyrelsens forslag til ændringerne af vedtægterne.

Her kan du se nyheden: GF 2019: Forslag om forenklede medlemskaber.

Her kommer referatet, når det er klart.