Anlægsudvalget har gang i mange projekter for tiden, så der er forbedringer på vej – både til indendørssæsonen i hallen men også til næste udendørs sæson.

Nye vandrør på Dr. Sofies Vej

På Dronning Sofies Vej bliver der i oktober skiftet vandrør på alle baner. De er mere end 50 år gamle og trænger til at blive udskiftet, da der er begyndt at komme utætheder. Når det sker, bliver de nye rør gravet ned, så de ikke længere bliver synlige på banerne.

Arbejdet kommer til at foregå lige efter efterårsferien i uge 43. Og i den uge bliver der lukket for booking af baner på Dr. Sofies Vej. Hvis der stadig kan spilles udendørs på det tidspunkt, så skal det ske i Darup.

Anlægsudvalget har haft kontakt til forsyningsselskabet Fors, og det er lykkedes at finde en løsning, så der næste sommer kommer mere tryk på vandet og det dermed bliver nemmere at vande, når der bliver vandet på flere baner ad gangen.

Gulv, Wifi, dør og evt. køkken

I hallen er der kommet nyt linoleumsgulv i indgangspartiet og frem til indgangen til ”Sporvognen”, som vi kalder vores opholdslokale.

I løbet af vinteren bliver det desuden nødvendigt at skifte nøddøren, der fører ud i det fri fra området med skabe mellem bane 2 og 3. Døren er rådden flere steder.

Der bliver også arbejdet på en opgradering af internetforbindelsen. Det er ikke muligt at få fibernet, men en lille opgradering er muligt, så det har bestyrelsen netop godkendt. Til foråret bliver det trådløse Wifi også forbedret på Dr. Sofies Vej, men heller ikke her er det muligt med fibernet. Forhåbentlig vil man alligevel kunne mærke en forbedring.

Anlægsudvalget er også ved at kigge på en udskiftning af køkkenet i hallen. Det projekt er dog ikke så langt endnu.

Udfordring med vand fra taget

Der har også længe været arbejdet på at lukke utætheder i taget, der har gjort, at der trænger vand ind.

”Det er blevet bedre, men vi kan stadig se, at der kommer vand ind. Det er imidlertid svært at finde ud af, hvor vandet kommer fra. Vi har fået efterspændt taget flere gange, men alligevel fortsætter vandet med at løbe flere steder. Det er vi meget opmærksomme på, men har desværre ikke fundet løsningen endnu,” fortæller formanden for anlægsudvalget, Søren Peter Elkjær.

 

 

 

 

 

 

 

Algebehandling og træbeskæring

De to klubhuse på Dr. Sofies Vej og klubhuset ved udendørsbanerne i Darup skal igennem en behandling for alger og mos, og specielt i Darup kommer der ved kommunens hjælp til at ske kraftige beskæringer af træer og buske.

Først og fremmest bliver der beskåret træer, der står og skygger for lamperne på stien op til hallen. Mange synes, det er utrygt at gå her, når blade og grene dækker for lyset. Kommunen sørger også for at beskære de træer, der har grene, der går ind over hallen, og måske betyder det, at de to store træer ved cykelskuret til venstre for indgangen til hallen helt bliver fældet.

Ved udendørsbanerne i Darup bliver der beskåret endnu mere kraftigt, dels så der ikke er grene ind over banerne, men også så der blive mindre skygge på fx bane 3. Her er poppeltræerne blevet meget høje, men de bliver nu kraftigt beskåret.

Desuden bliver der enkelte steder rettet lidt på flisestien hen mod hallen.

På billedet ovenfor er der banemand Kurt Jensen og anlægsformand Søren Peter Elkjær sammen med flere fra kommunens gartnerafdeling.

Nyt lys – men endnu ingen tidsplan

Endelig bliver der arbejdet på et større projekt med at skifte de nuværende lamper i hallen til LED-lys, men det vides endnu ikke, om det lykkedes i løbet af denne vinter eller om det bliver senere. Roskilde Kommune er positivt indstillet over for projektet.

Indtil da kører vi videre med den nuværende belysning, hvor der af og til kan ryge en pære. Det er noget besværligt at skifte disse, så derfor sker det ikke fra den ene dag til den anden. For nylig var den gal på bane 3, hvor lyset var noget dunkelt, fordi der manglede tre pærer. På billedet ses H C Stigaard i hallen den dag, han og banemand Kurt Jensen stod for udskiftningen.