Indendørssæsonen nærmer sig, og da vi har fået mange nye medlemmer de seneste år, så kommer her en orientering om, hvordan spil i RTK-hallen foregår.

Der er også nogle forandrede ting i forhold til tidligere sæsoner, så rutinerede medlemmer får også nyt at vide i dette indlæg.

Med fire baner indendørs og 13 udendørs er der selvsagt mere pres på banekapaciteten indendørs. Der er derfor et arbejde i gang med at undersøge muligheden for en haludvidelse. Bestyrelsen har imidlertid også truffet nogle ”her-og-nu beslutninger”, der skal gøre det muligt for endnu flere at komme til at spille indendørs.

 

Ønsker du at spille indendørs?

Du skal være helårs- eller vintermedlem for at spille i indendørssæsonen. Mange nye medlemmer starter med at være aktive om sommeren og passive om vinteren – så hvis du er sommermedlem og gerne vil fortsætte med at spille indendørs, så skal du kontakte RTK’s bogholder og bede om at blive opgraderet til helårsmedlem. Er du alene sommermedlem, så betaler du et passivt kontingent om vinteren.

Det aktive vinterkontingent er mindre end om sommeren – til gengæld betaler vi en pris pr. banetime, hver gang vi booker.

Her kan du se kontingenter og priser.

Her kan du se tilmelding til vintertræning.

 

Mulighed for en fast banetime

I indendørssæsonen er mange timer om formiddagen og om aftenen solgt som kontrakttimer, hvor mindst fire pr. time deles om en fast tid sæsonen igennem. Samtidig er mange timer eftermiddag og aften på hverdage optaget af træning.

Det er muligt at købe en fast kontrakttime eller blive sat på venteliste, hvis der ikke er ledigt på et af de tidspunkter, man ønsker en kontrakttime. Lige nu er der ledige kontrakttimer enkelte morgen/formiddage + en tid onsdag kl. 21-22 (19/8, denne time er nu solgt) samt lørdag kl. 8-9.

Her kan du se reglerne for kontrakttimer – plus ventelisten.

 

Flere fritegningstimer på hverdage

For et medlem, der ikke går til træning og ikke er en del af en gruppe med en kontrakttime, kan det være svært at booke en tid på en hverdagsaften. Der har hidtil kun været fire fritegningstimer mandag-torsdag aften. I den kommende indendørs sæson kommer der flere tider. Det skyldes, at bestyrelsen har besluttet, at alle kontrakthold får aflyst deres tider to gange mellem 1. oktober og 31. marts uden for ferieperioderne. Det frigiver ca. tre ekstra fritegningstimer pr. uge. Alle kontaktpersoner for kontrakttimerne har fået besked om de konkrete aflysnings-datoer for hvert enkelt kontrakthold.

Flere af fritegningstimerne er altså placeret på forskellige tidspunkter hver uge. Du kan i bookingsystemet se, hvilke der er ledige – timerne kan som normalt bookes 14 dage frem i tiden, og man kan kun have én booking ad gangen.

 

Flere ekstra billige timer

Bestyrelsen har også ønsket at gøre det ekstra attraktivt at spille på ydertidspunkter, hvor der er ledig kapacitet. Derfor er antallet af billigtimer til 50 kr. pr. time nu udvidet med søndag efter kl. 19 og hverdage kl. 12-15.

Billigtimerne er derfor i følgende tidsrum:

 • Alle dage kl. 6-8
 • Alle dage kl. 22-24
 • Mandag-fredag kl. 12-15
 • Lørdag og søndag efter kl. 19

Mandag-fredag kl. 18-22 er prisen 132 kr. pr. time – øvrige tider (minus ovenstående) koster en time 84 kr.

 

Aktiviteter til vinter

Der bliver flere muligheder for at deltage i aktiviteter i løbet af indendørssæsonen.

De forskellige udvalg har endnu ikke meldt deres aktiviteter ind, så intet er præcist fastlagt endnu. Har du selv en idé til en aktivitet, du og andre gerne vil gennemføre, er du velkommen til at henvende dig.

Her kan du se, hvilke aktiviteter vi plejer at have i løbet af vinteren:

 • Træningscamps for juniorer i ferierne
 • Tematræning for voksne – to timer ad gangen
 • Morgentræning med tilmelding fra gang til gang
 • Formiddagstennis hver tirsdag og torsdag for voksne
 • Søndagstennis hver anden søndag formiddag for voksne
 • Julesjov for juniorer i december
 • Motionistturneringer (double) med forskellige temaer
 • Dimoturneringen for voksne
 • Klubmesterskaber for børn og voksne
 • Drop in for voksne begyndere, der er startet i RTK inden for de seneste år (kaldet book in om vinteren)
 • Doubleturneringer for voksne, der er startet i RTK inden for de seneste år
 • DGI motionistturneringer fredagsaftener
 • Drop in for juniorer en weekenddag om måneden
 • Mulighed for at tilmelde sig individuelle turneringer både for børn og voksne – både i RTK og i andre klubber

Så der er altså mange muligheder for at komme til at spille.

Desuden er der et tilbud om at spille på hold både for børn og voksne. Antallet af hold er dog mindre om vinteren end om sommeren af hensyn til banekapaciteten. Bestyrelsen beslutter senere, hvor mange hold vi skal have i den kommende sæson.

Planen for den kommende indendørs sæson er som nævnt ikke lavet endnu, så nogle aktiviteter kan falde bort og andre komme til. Og vi hører gerne fra medlemmer, der vil lave aktiviteter for alle eller bestemte målgrupper. Vi er medlemmernes klub og er derfor afhængig af, at medlemmerne også selv står for aktiviteterne.

Har du spørgsmål eller en idé, du vil gennemføre, er du velkommen til at henvende dig til klubmedarbejder Henrik Overgaard Pedersen.