Juniorudvalget og RTK’s trænerteam er kommet med et forslag om etablering af en minitennisbane på Dr. Sofies Vej – på området bag det lille klubhus, hvor der i dag er græsplæne og hvor flagstangen står.

Meningen er, at minitennisbanen skal skabe mere liv på anlægget uden for banerne, give juniorer og andre lyst til at “lege” tennis, før eller efter deres spil på banerne. Her kan man spille skumtennis, som er sjovt både for børn og voksne.

Bestyrelsen har haft forslaget til behandling, og bestyrelsen besluttede at sende forslaget i høring blandt medlemmerne. Nogle blandt medlemmerne vil synes, det er synd at fjerne den lille grønne plet på anlægget, mens andre synes, det vil være godt med en aktivitet, der kan være med til at skabe mere liv. Derfor ønsker bestyrelsen nu en høring, hvor mange får mulighed for at give deres mening til kende. Længere nede har du mulighed for at stemme og for at skrive en eventuel kommentar.

Bane og de omkringliggende arealer vil blive udført i kunstgræs, som vi tidligere havde i hallen. Net bliver flytbart, så arealet fortsat kan benyttes som opholdsareal med borde og bænke, når der ikke spilles tennis. Der skal etableres højere hegn til bane 4 og 5, så spillere, der benytter disse baner ikke generes af bolde, der ryger ind på banen ved brug af minitennisbanerne.

Flagstangen behøver ikke at blive flyttet.

Her kan du se kort over minitennisbanen og placeringen på Dr. Sofies Vej – materialet er udarbejdet af Jonas Vestermann fra juniorudvalget.

Det er tanken, at etablering af bane og hegn skal dækkes af det overskud, der kom ud af den internationale ITF-turnering i RTK-hallen i uge 8 i år. Det blev dengang aftalt, at et eventuelt overskud skulle gå til juniorafdelingen.

På billedet står kasserer Hans-Henrik Bülow, anlægsformand Søren Peter Elkjær, formand Peter Madsen og juniorformand Jonas Vesterman på det areal, der er i spil.

 

Her kan du give din mening til kende. Hvis der er tvivl om ejermanden af en kommentar eller den ikke overholder god tone, så bliver den fjernet.

Dit navn, afstemningen og evt. bemærkninger vil blive vist her på hjemmesiden – ikke dit telefonnummer.

Skal bestyrelsen arbejde videre med etablering af en minitennisbane bag det lille klubhus på Dr. Sofies Vej?

Her kan du se, hvad andre har stemt og synes. Listen bliver automatisk opdateret. Hvis du ikke kan se din egen indmelding umiddelbart efter, så tryk F5 på dit tastatur eller gå ind på siden igen.

  • Claus Lindstrøm
  • Nej
  • Samme grunde som anført tidligere: (1) uro på nabobanerne, (2) gener med vildfarne bolde - eller høje skæmmende hegn, (3) begrænset adgang til banere (så adgang måske skerrne over bane 4 og 5 og videre), (4) mindre friareal ved arrangemeneter med en del mennesker på anlægget, der ikke spiller.

  • Philip Hostrup Allerup
  • Ja
  • Ja rigtig god ide synes jeg. Og den kan jo både brues af voksne og børn.

  • Marie Hostrup Allerup
  • Ja
  • Ja, og alt efter underlag kunne den også bruges til fysisk træning, hvor der kan laves øvelser på jorden istedet for i gruset. Den nuværende græsplæne bruges jo ikke meget, og det vil være fin udnyttelse. Voksne kan jo sagtens også bruge den til opvarmning med skumbold. Det er selvføglrlig vigtigt, at der er nok plads ved baglinjen af skumbanen, så der reelt kan spilles på banen med baglinjen og Ketcher sving uden af ramme hegnet bane 5 eller 4, men er sikker på dette er tænkt ind.

  • Claus Ulrich Schousboe
  • Ja
  •  
  • Tove Elkjær
  • Nej
  • Der skal være noget ægte grønt ved banerne på Dronning Sofiesvej. Den lille græsplæne er dejlig til at varme op på, hvile ud på og hygge sig på.
   Boldspil på en så lille plads er ikke godt.
   Hegn ville være kedelige at have flere af.

  • svend heisselberg
  • Nej
  •  
  • Peder Andersen
  • Ja
  •  
  • Knud G. Andersen
  • Nej
  • Et i forvejen intensivt udnyttet anlæg bliver yderligere plasteret til. Det vil påvirke det generalle miljø på anlægget negativt. Brug dog Darup.

  • Sisse Folmø
  • Ja
  •  
  • Mogens Arentoft
  • Ja
  • Det er da en super god ide. Det skaber liv og er sjovt for alle.

  • Nikolas Groth Arentoft
  • Ja
  •  
  • Peder Andersen
  • Ja
  •  
  • Caroline Sofia Kostecki Andersen
  • Ja
  •  
  • Bjarne Juhl Hansen
  • Måske
  • Jeg frygter, at det vil indstrænke mulighederne for at slappe af og hvile sig - uden den meget uro og snak, der er på den anden side af det lille klubhus.
   Ud fra tegningerne er der kun lidt plads til at passere forbi langt banerne.
   Det er den eneste oase og frirum, der der på Dr. Sofiesvej.
   Desuden råder klubben i forvejen over en minitennisbane i Darup, hvor der er bord og bænke samt omklædningsfaciliteter i nærheden.
   7 måneder om året formår børn at komme ud til tennisanlægget i Darup. Der er gode og sikre cykelstier samt busforbindelse dertil.

  • Robert Sølyst Lildholdt
  • Nej
  • Jeg mener ikke det er en god idé, fordi noget som jeg har prøvet at introducere de små juniorer for, er fysisk træning. Den plet græs kan man boltre sig på, uden at blive helt sandet til i sand. Underlaget er blødt, og kan ikke erstates med stengulvet. Det ville sige der ikke er noget alternativ. Forresten er det muligt at lave op til seks minitennisbaner på en normal bane.
   Robert

  • Niels Abitz
  • Ja
  • Super ide

  • Freddie Helbo
  • Nej
  • Med al respekt for det store arbejde klubben gør for vore juniorer må jeg sige "NEJ TAK" Det giver for meget uro/støj for spillere på bane 4 og 5 samt tilgang til de øvrige baner besværliggøres

  • Hans Erik Pedersen
  • Nej
  •  
  • Flemming Sørensen
  • Ja
  •  
  • Jette Bangsgaard
  • Ja
  •  
  • Cornelius Ringsted / Nina Ringsted
  • Ja
  •  
  • Ellen Grønvald
  • Nej
  • Der er alt for lidt plads der. Selvom banen i princippet kan være der, bliver det hverken pænt eller hyggeligt. Det er også rart, at der er lidt grønt på anlægget (græsplæne) og lidt "luft".
   I "gamle" dage var der en slå mur nede på bane 1. Der brugte vi unge laaang tid på at tæve bolde....

  • Merete Madsen
  • Ja
  • NÅr net kan flyttes, så arealet også kan bruges på anden hygge, er det da fint!
   VH Merete

  • Tilda van het Erve
  • Ja
  •  
  • Allan Chabert
  • Nej
  • Det ødelægger spillet på bane 4 og 5 med støj og vil give uro i det ydre synsfelt.... og det er grimt med et højt hegn.

  • Annika Meier Vestermann
  • Ja
  •  
  • Tage M. Nilsson
  • Nej
  •  
  • Marie Meier Vestermann
  • Ja
  • Sjovere at være med derovre når resten af familien spiller (er medlem)

  • Micaela Meier Vestermann
  • Ja
  •  
  • Thomas Justesen
  • Ja
  •  
  • Rikke Bune
  • Ja
  • Super fin ide at få udnyttet arealerne

  • John Larsen
  • Ja
  •  
  • birte jensen
  • Nej
  •  
  • Ole Carlsen
  • Nej
  •  
  • Henrik Døcker
  • Nej
  • Min umiddelbare reaktion er et nej. Og det selvom jeg ikke er en så hyppig gæst/bruger af klubbens faciliteter mere.
   Brugerne af en mini-tennisbane tror jeg primært vil være unge medlemmer, så det mindsker altså udendørsarealet for os lidt mere modne/ældre medlemmer. Hvis formålet - udover "liv" - også er flere træningsmuligheder på Dr. Sofiesvej, må jeg bare sige at de "træningsivrige" og turneringsspillere i så rigelig grad tilgodeses med faciliteter - eksemplificeret ved at der den kommende vinter ikke bliver plads til motionist holdturnering i hallen - med det "pseudo-argument", at man vil friholde flest mulige banetimer til fritegning. Årsagen er i realiteten, at der prioriteres banekapacitet til de bedste turneringsspillere.

  • Carsten Wernersen
  • Ja
  •  
  • Birte Hoberg
  • Nej
  • Minibanen vil ødelægge alt for meget for banerne 4+5,
   og det var blandt andet grunden til at der i sin tid blev anlagt en bane i Darup! Der var simpelt hen ikke nok kvadratmeter til et sådant projekt uden det ville ødelægge det unikke anlæg.

  • Birgitte Ankjaergaard
  • Ja
  •  
  • Magnus og Matti Emde
  • Ja
  •  
  • Tine Bøegh
  • Nej
  •  
  • solveig kaas
  • Måske
  • interessant - og helt sikkert et hit for ventende spillere!
   men -
   hvad koster det?
   er der afklaring på om vi bliver på dr sof?

  • Line Correll
  • Ja
  •  
  • Mads
  • Ja
  • JA tak

  • HC Stigaard
  • Nej
  • Jeg har ganske vist allerede kommenteret, men det var inden tegningen blev lagt ud.
   Jeg er på linje med Søren Peter. Det vil ødelægge balancen på anlægget, ikke mindst et nyt højt hegn omkring dele af bane 4 og 5 vil se forkert ud, og adgang til de næste baner ser meget trang ud. Det vil også forringe forholdene for de tilskuere der måtte finde vej på anlægget.
   En sådan bane vil også forstyrre spillerne på bane 4 og 5 betydeligt. Jeg er helt med på at give gode forhold for vores junior spillere, men dette vil ikke være hensigtsmæssigt for rigtig mange andre af klubbens medlemmer, som der trods alt også skal tages hensyn til ind imellem.

  • Aksel Rasmussen
  • Måske
  • Godt med mere liv - men synes det ser lidt trangt ud med adgangen til de andre baner med denne udformning - så er meget i tvivl!

  • Søren Peter Elkjær
  • Nej
  • Jeg mener nej af flere grunde:
   Der er en god harmoni i anlægget, som det er med banerne på hver side af strimlen med klubhusene og græsplænen og det vil blive brudt af ret høje hegn mod bane 4 og 5, som vil skæmme anlægget
   Det vil være forstyrrende for spillere på bane 4 og 5 og der vil være problemer med passage af minitennisbanen, når man skal til og fra bane 1-3 og 6-7, når der spilles minitennis. og det vil begrænse det frie areal opholdsareal.
   Af tegningen fremgår, at der næsten ikke er plads bag banerne til, at man stå bag baglinien og slå, hvilket må blive utilfredsstillende.

  • Tina Dilling
  • Ja
  • Rigtig god ide👍

  • Charlotte Aaby Smith
  • Ja
  • Super ide, så længe hegnet til bane 4 og 5 er tæt (at man ikke kan se igennem) så ikke man forstyrres når man server på de store baner, da det vil være tæt på de store baners baglinie.

  • Thomas Winthereik
  • Ja
  •  
  • Albert Kostecki Andersen
  • Ja
  •  
  • Anja kostecki
  • Ja
  • JA - det er - lad os få legen tilbage

  • Caroline Sofia Kostecki Andersen
  • Ja
  •  
  • Martin Madsen
  • Ja
  •  
  • Katrine rafn
  • Ja
  •  
  • Lars Bang
  • Ja
  •  
  • Nikoline S. Hoppe
  • Ja
  •  
  • Marie Schwartz
  • Ja
  •  
  • HC Stigaard
  • Måske
  • Selve ideen er måske god, men der skal laves nøjagtige retningslinjer for brugen, Specielt omkring det støjniveau en sådan bane vil bringe og i hvilke tilfælde banen ikke må bruges, fx ved turneringskampe specielt på bane 4 og 5.
   For mange år siden var der en sandkasse på området, den blev sløjfet efter en del klager fra turneringsspillere

  • Kurt Jensen
  • Nej
  • Forstyrrer formeget for dem der spiller på bane 4/5 og med adgang til øvrige baner