Når RTK holder generalforsamling onsdag den 7. marts, så kommer der til at ske lidt udskiftning og en udvidelse af den nuværende bestyrelse.

Det har længe ligget klart, at der skulle findes en afløser for formand Jan Winther, der stopper efter otte år i spidsen for klubben og i alt 16 år i bestyrelsen, og det har også været et ønske at få udvidet bestyrelsen med flere end de fem medlemmer, der har siddet der det sidste år.

Begge dele er nu lykkedes – hvis altså deltagerne på generalforsamlingen siger ja.

60-årige Peter Madsen, der har været medlem af RTK siden han var ungdomsspiller, stiller op som formand, og tre andre har sagt ja til også at stille op. Disse tre er:

  • Steen Lindegaard
  • Anja Kostecki
  • Søren Peter Elkjær

Hver har deres specielle interesseområde, men det er kun Søren Peter Elkjær, der i givet fald bliver valgt ind på en post, der er bestemt på forhånd. Formand, kasserer og anlægsformand skal nemlig vælges specifikt, hvorimod de øvrige bestyrelsesmedlemmer selv fordeler ansvarsområderne mellem sig.

 

To går, tre fortsætter – syv i alt

Søren Peter afløser Anni Nielsen, der går af som formand for anlægsudvalget, men fortsat bliver i udvalget.

Fra den nuværende bestyrelse er Hans-Henrik Bülow som kasserer først på valg næste år. Hans Christian Stigaard og Jonas Vestermann er villige til genvalg.

Så med mindre der kommer andre kandidater på generalforsamlingen, bliver den nye bestyrelse på syv personer.

Jonas er i dag formand for juniorudvalget, Hans Christian er næstformand og ansvarlig for træning og sportsudvalget, Søren Peter bliver formand for anlægsudvalget, Steen har interesse for motionisterne, Anja for eliten og talentudviklingen, og Hans-Henrik fortsætter altså med at passe på pengene.

 

God energi og halprojekt

I spidsen for klubben stiller Peter Madsen så op. Han har som nævnt været medlem af RTK i en menneskealder og har tidligere siddet i bestyrelsen. Peter har indtil udgangen af 2017 siddet i byrådet for Venstre – bl.a. med idrætten som interesseområde.

”Gammel kærlighed ruster som bekendt ikke, og jeg har tilbragt så mange timer i tennisklubben, både som spiller og med socialt samvær, at jeg gerne vil være med til at give noget af den glæde tilbage. Det er dejligt at mærke den gode energi, der er i bestyrelsen og hos folk omkring klubben, så jeg synes, det er en spændende opgave at overtage.”

”Vi har en velfungerende organisation og en sund økonomi – og forhåbentlig kan jeg så være med til at bygge lidt oven på med de spændende opgaver, der venter forude, ikke mindst halprojektet,” siger Peter Madsen.

Peter er gift med Karen Marie Olsen, der også er aktiv tennisspiller og som tidligere også har siddet i bestyrelsen i flere perioder.

På billedet er Peter fanget sammen med borgmester Joy Mogensen, som var hans makker, da de stillede op til en opvisningskamp i forbindelse med ”Marathon-døgnet” i 2014.

Her kan du læse siden med indkaldelse til generalforsamling onsdag den 7. marts kl. 19 i cafeen i Roskilde Idrætspark i Raadmandshaven. Her finder du også formandens skriftlige beretning og senere kommer regnskabstallene.

Der bliver serveret smørrebrød under formandens mundtlige beretning, som blandt andet kommer til at indeholde status på finansiering af halprojektet.