Om fristen var for kort, dagen optaget af andre gøremål eller om der er andre forklaringer, det ved vi i skrivende stund ikke, men faktum er, at Steen Lindegaard fra bestyrelsen nu har truffet beslutningen om at aflyse den frivillighedsfest, der skulle have været afholdt lørdag den 1. juni. Steen kunne ikke trække beslutningen længere, da der var engageret en kok til at komme og stå for serveringen. Der nåede kun at tilmelde sig fire deltagere – derfor var beslutningen om aflysning forholdsvis enkel.

Alle frivillige inklusiv partnere var inviteret med, alle der til hverdag bidrager med stort og småt; holdkaptajner, deltagere i anlægs-, julefrokost-, junior-, sponsor-, hal-, begynder-, jubilæums-udvalg, medlem af bestyrelse, medhjælpere til forårsrengøring og Store Åbningsdag, redaktør af Netop, bogholder, trænere, bestyrere af udfordringsliste og arrangører af motionistaktiviteter som tirsdags-, torsdags-, fredags-, lørdags- og søndags-tennis.