Roskilde Tennis Klub kan fortsat råde over banerne på Dr. Sofies Vej samt baner og hal ved Roskilde Idræts Center – også efter år 2020.

Det har kommunen givet tilsagn om, efter et møde med deltagelse af borgmester, kulturdirektør og tre repræsentanter fra RTK´s bestyrelse.

Bestyrelsen havde bedt om mødet for at blive helt klar på klubbens fremtidige situation, inden RTK evt. går i gang med en udvidelse af hallen i Darup.

Formand Jan Winther forklarer:

”På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi skulle arbejde videre med et projekt for udvidelsen af hallen, men vi har også haft flere ideer i støbeskeen i form af opførelse af en helt ny hal med tilknyttede udendørs baner i Himmelev.”

”Samtidig med alt dette har der været en usikkerhed i forhold til vores nuværende anlæg. Skal der graves grus der, hvor RTK-hallen ligger i dag? Kan kommunen finde på smide os væk fra vores baner på Dr. Sofies Vej? Det havde vi behov for at få afklaret, inden vi gik videre med udvidelsesplaner. Derfor har Hans Christian Stigaard, Anni Nielsen og jeg fra bestyrelsen holdt et møde med borgmester Joy Mogensen og direktør for ”By, kultur og miljø”, Martin Holgaard.”

”Det var et godt møde, hvor vi fik afklaret, at kommunen ikke har nogen planer hverken med området i Darup eller med Dr. Sofies Vej. Vi har fået et tilsagn om, at vi kan blive, hvor vi er, og hvis der skal ske noget, så er det op til os. Kommunen kommer ikke med et initiativ på vores vegne og på vores anlæg,” fortæller Jan Winther.

Der er kommet et kort, officielt referat fra mødet, hvor kommunen netop skriver, at RTK fortsat kan råde over både baner og hal i Darup samt hele anlægget på Dr. Sofies Vej.

Her kan du læse brevet fra kommunen.

Efter dette møde har bestyrelsen besluttet at arbejde videre med projektet for opførelse af to nye indendørs baner. Til næste møde i august forbereder formand, næstformand og kasserer et finansieringsforslag efter drøftelse med banken.

Her kan du læse bestyrelsens sidste referat.

På billedet er det borgmester Joy Mogensen på besøg på Dr. Sofies Vej i anledning af marathondøgnet i 2014. Her prøvede hun også at spille.