Den 30. januar blev der indkaldt til generalforsamling i Roskilde Tennis Klub. Den finder sted:

Onsdag den 8. marts 2017 klokken 19 i Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven 6 i Roskilde

Her er siden med dagsorden og øvrige informationer.

Dagsorden er opdateret med opdateret dagsorden, kandidater til bestyrelsen, økonomisk beretning fra kassereren, hovedtallene i regnskab og budget og forslag til kontingenter og haltimepriser.

Forslag  til generalforsamlingen skulle være fremsendt til formanden senest torsdag den 2. marts 2017 kl. 19. Ved fristens udløb var der ikke kommet forslag – udover det, som bestyrelsen selv har fremsat omkring haludbygning – se på generalforsamlingssiden via ovenstående link.