Når Roskilde Tennis Klub holder generalforsamling den 5. marts bliver det med et forslag om en forenkling af medlemskaberne, så man fremover kan være helårs- eller sommermedlem – eller være passivt medlem.

Det betyder, at det nuværende vintermedlemskab bortfalder.

Vil du spille i RTK-hallen om vinteren kræver det altså fremover, at du er helårsmedlem.

”Vi stiller dette forslag, fordi der i dag ikke er den rette balance mellem kontingentet om vinteren og om sommeren i forhold til, hvad man bidrager til hallens drift og klubbens øvrige omkostninger,” fortæller formand Peter Madsen.

”Kontingenterne om sommeren er med til at finansiere hele klubbens drift året rundt. Samtidig synes mange helårs-medlemmer, at det er svært at få tider i hallen om vinteren. Det gælder ikke mindst de mange nye medlemmer, der kommer hvert forår og gerne vil spille om vinteren også. For bestyrelsen er det svært at forsvare, at RTK har en gruppe, der alene er aktive om vinteren og derfor betaler væsentligt mindre til den fælles klubkasse, men bruger hallen mindst lige så meget som medlemmer, der via et helårs-kontingent bidrager væsentligt mere.”

De forenklede medlemskaber betyder også forenklet administration – og også det har spillet ind som begrundelse for forslaget.

Bliver forslaget vedtaget, betyder det, at nuværende vintermedlemmer inden kontingentet for vinteren bliver sendt ud i august, skal beslutte, om de ønsker at fortsætte som helårs-medlemmer.

”I dag betaler medlemmer, der er aktive om vinteren og passive om sommeren, 225 kr. mere i kontingent i indendørssæsonen end et helårsmedlem. Til gengæld bidrager helårsmedlemmet med et fuldt kontingent om sommeren, mens vintermedlemmet kun betaler passivt kontingent. Med bestyrelsens forslag vil alle, der spiller om vinteren, være helårsmedlemmer og betale det samme i kontingent. Den første vinter kommer de nuværende rene vintermedlemmer derfor til at betale lidt mindre, men de er herefter så også medlemmer om sommeren og kan derfor spille på lige fod med alle andre både indendørs og udendørs,” lyder det fra formanden.

Der er mange, der i dag er aktive om sommeren og passive om vinteren – og det kan de også fortsætte med i fremtiden.

Her kan du se indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder også forslaget til vedtægtsændringer.