En debat i RTK’s bestyrelse om fjernelse af vintermedlemskaber får nu den konsekvens, at RTK og Svogerslev går i dialog om et samarbejde. Det blev der sagt god for på RTK’s generalforsamling tirsdag aften den 5. marts 2019.

Der er endnu ingen konkret vedtagne ideer, men grundtanken er to ting:

  1. De to klubber skal i fællesskab arbejde med en udvidelse af RTK-hallen
  2. Der skal samarbejdes for at få flere tennisspillere i Svogerslev, fx ved at overføre RTK-aktiviteter ud til Tværengen, hvor Svogerslev har sine baner, og/eller på Lynghøjskolen for at få børn i gang med skumtennis

Selve forslaget om at fjerne vintermedlemskaber, som oprindelig blev stillet som forslag af bestyrelsen, blev dermed trukket igen, som det også blev annonceret dagen før generalforsamlingen. Bestyrelsen havde stillet forslaget for at tilgodese de helårs-medlemmer, der synes, det er svært at finde ledige baner om vinteren, men trak efter aftale med Svogerslev forslaget igen.

”Vi går nu i dialog med Svogerslev om sammen at gøre Roskilde til en endnu bedre tennisby og sætter samlet flere kræfter ind på at få den haludvidelse, vi har brug for,” sagde formand Peter Madsen i sin beretning.

Helårs-bekymring

Det var forsamlingen med på – dog var der medlemmer, der udtrykte bekymring over, at bestyrelsen ikke holdt fast i det oprindelige forslag. Fx sagde Grethe Kjølby:

”Jeg er skuffet over, at forslaget om fjernelse af vintermedlemmer bliver fjernet igen. For mig giver det ikke nogen mening, at medlemmer i andre klubber kan spille i RTK om vinteren til et samlet lavere kontingent, end vi som helårsmedlemmer i Roskilde betaler. Det er heller i orden, at nogle af vores egne medlemmer har været nødt til at søge til Hedehusene for at få haltid og at vintermedlemmer har fået tilbudt træning på gode hverdagstider, mens helårsmedlemmer er blevet tilbudt søndagstræning hver anden uge. Endelig må man jo bare konstatere, at alle de frivillige, der sørger for at køre RTK og stå for klubbens aktiviteter, er helårsmedlemmer. Der er ingen frivillige blandt vintermedlemmerne.”

Torben Lund støttede dette – og foreslog senere på generalforsamlingen, at vintermedlemmerne så kommer til at betale endnu mere i vinterkontingent end i dag for at udligne den fordel, han synes, vintermedlemmerne har, og som samtidig kan sikre, at vintermedlemmerne på lige fod med helårsmedlemmerne betaler mere til klubbens samlede drift.

Det forslag blev ikke gennemført, men bestyrelsen tager det med i overvejelserne, når der i dialogen med Svogerslev skal laves en samlet aftale.

”Grethes bemærkninger er jo netop nogle af de overvejelser, vi har siddet med i bestyrelsen, og jeg er fx fuldstændig enig i, at det ikke er godt, at nogle af vores medlemmer er nødt til at søge til Hedehusene for at få baner til at spille på, men jeg synes, vi skal give muligheden for samarbejde med Svogerslev en chance,” svarede formand Peter Madsen.

Og sådan blev det. Flere – blandt andet tidligere formand Palle Aagaard – roste muligheden for samarbejde med Svogerslev og løftede perspektivet om på sigt en fælles klub.
Formand i Svogerslev, Henrik Bjørnskov, er en af de i alt 30 Svogerslev-medlemmer, der er aktive om vinteren i Roskilde, og han glædede sig til samarbejdet. Han sagde, at Svogerslev i dag har ca. 90 medlemmer, men at aktivitetsniveauet er lavt.

Bredt favnende klub med overskud

I forhold til en udvidelse af RTK-hallen spurgte Poul Nielsen om bestyrelsens forventninger til fremtidens antal medlemmer i Roskilde – set i forhold til den dyre investering, en haludvidelse vil være.

Her lød svaret fra formanden:

”Vi tror på, at vi har fundet en god ”forretningsmodel”, som gør at vi fortsat kan udvikle os og gå stille og roligt frem i medlemstal, selv om andre, specielt mindre klubber, går tilbage. Det skyldes ikke mindst vores meget brede og kvalitetsmæssige stærke træningstilbud, hvor vi tilbyder træning til alle – også voksne motionister, som tydeligvis er meget interesserede. Vi er en bredt favnende klub. Det er vores store styrke, så jeg er optimist i forhold til fremtiden.”

Optimismen fortsatte, da det kom til regnskab og budget. Kasserer Hans-Henrik Bülow fremlagde et regnskab, der viste overskud på 281.000 kr. + næsten 70.000 kr., der er blevet sat ind på Juniorfondens konto, og 30.000 kr., der er hensat til jubilæumsaktiviteter i 2021, hvor RTK fylder 100 år.

Den største udgiftspost i regnskabet er trænerudgifter. Selv om medlemmerne betaler for træning, er der samlet set flere udgifter til trænerlønninger end indtægter, ikke mindst fordi trænernes mange forskellige planlægningsopgaver ikke er indtægtsgivne. Men også kassereren roste RTK’s træningskoncept.

”Vi tror på, at kvalificeret træning til alle er den rigtige vej frem – og jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rose begynderudvalget for deres store indsats med majkampagne, der sikrer, at vi hvert år får nye voksne medlemmer ind i klubben. Gør vi ikke noget, så forsvinder der hvert år ca. 10 procent af medlemmerne af forskellige årsager, så begynderudvalgets indsats er uvurderlig for klubben,” sagde Hans-Henrik Bülow.

Også i 2019 budgetterer bestyrelsen med et overskud – denne gang på 290.000 kr. – og tanken er, at dette overskud på et tidspunkt skal være med til at betale en haludvidelse.
Kontingenter og banepriser for 2019 blev vedtaget – med omkring to procents stigning, og bestyrelsen fik også ok til en ændring af vedtægterne. De blev sprogligt forbedret, gjort mere enkle og blev tilrettet, så de nu passer til virkeligheden og ikke skal ændres ved nye procedurer omkring medlemshåndtering.

Peter Sigdal ny i bestyrelsen

Der kom et nyt medlem ind i bestyrelsen, nemlig Peter Sigdal (billedet), og derudover blev Jonas Vestermann, Anja Kostecki og Steen Lindegaard valgt – alle for ét år. Kasserer Hans-Henrik Bülow blev genvalgt for tre år.

Her kan du se alle medlemmer i bestyrelsen.

Carsten Strunk og Malene Bjørn Lundberg blev genvalgt som revisorer og Niels Abitz genvalgt som revisorsuppleant.

Sammen dag som generalforsamlingen var der blevet installeret nyt LED-lys på en lille del af bane 4 i hallen som en prøve på det lys, der skal være over hele hallen til næste indendørssæson. I sin beretning kom Peter Madsen netop ind på den investering samt de mange øvrige investeringer, som anlægsudvalget har haft gang i det foregående år. Anlægsaktiviteterne bliver ikke lige så store i 2019, men en af forbedringerne fra 2018 kommer vi først til at mærke, når vi går udendørs. I oktober blev der nemlig installeret et nyt vandingsanlæg på Dr. Sofies Vej. Hvis der er råd i løbet af året, så bliver der muligvis sat gang i en renovering af køkkenet i ”Sporvognen” i hallen.

Generalforsamlingen sluttede af med hygge, spisning – og en halv times gruppedebat om hvad der er vigtigt for at fastholde og tiltrække flere frivillige til klubben.

I alt deltog ca. 45 i generalforsamlingen.

Læs mere:

Her er billeder fra generalforsamlingen: