Efter påske starter Sisse Folmø som ny træningschef, og nu er det også afgjort, at Henrik Overgaard Pedersen fortsætter som ansat i RTK – efter at have været vikar siden efteråret, hvor tidligere klub- og træningschef Emil Bødker skiftede til et job i Dansk Tennis Forbund.

Sisse skal på fuldtid have fokus på alt omkring træning, herunder planlægning af RTK’s forskellige træningstilbud, kontakt med øvrige trænere, spillere og forældre. Sisse har også selv en del timer som træner på banerne.

Henrik skal på deltid primært tage sig af klubbens kommunikation, styre banebooking og forskellige planlægnings- og koordineringsopgaver.

Støtte til frivillige

”Med ansættelsen af Henrik har vi nu fået kabalen til at gå op, efter beslutningen om at dele det tidligere job som klub- og træningschef i to. Sammen med vores banemand, bogholder, træningschef og de øvrige trænere har vi et virkelig godt team, der kan være med til at sikre RTK’s medlemmer et rigtig godt træningstilbud, en god medlemsservice og god support til alle vores frivillige, som stadig er krumtappen i vores klub. Uden frivillige, udvalg og ildsjæle, ingen aktiviteter,” siger RTK’s formand Jan Winther.

”Henrik har igennem mange år gjort en stor indsats for RTK, og med ham tilknyttet vil vi fortsat kunne levere god information til medlemmerne via vores hjemmeside og nyhedsmails, ligesom vi får løst en række andre administrative opgaver.”

Henrik til venstre sammen med Morten Lyebalk og Hans Christian Stigaard.

Deltid og ny titel

”Henrik er dog kun ansat på deltid – det betyder, at han ikke vil kunne stå til rådighed hver dag og på alle tidspunkter. Vi må derfor forvente, at alting ikke nødvendigvis bliver løst fra dag til dag,” siger Jan Winther.

Titlen ”klubchef” bliver derfor afløst af en mindre mundret formulering, der til gengæld passer bedre til opgaverne og ikke signalerer, at man er ansvarlig for alt. Den nye titel er: ”Ansvarlig for kommunikation og planlægning”.

Henriks opgaver er primært:

 • Opdatering af hjemmeside og udsendelse af nyhedsmails
 • Styring af kontrakttimer og venteliste
 • Booking og afbooking af baner til arrangementer, holdkampe, turneringer, træning og lignende
 • Styring af særlige bookingrettigheder
 • Kontakt til medlemmerne omkring booking af baner, nye medlemmer og andre spørgsmål
 • Kontakt med bestyrelsen (Henrik deltager i bestyrelsesmøderne) og udvalg (Henrik deltager som udgangspunkt ikke i udvalgsmøder)
 • Koordinering af aktiviteter med træningschefen
 • Administrativ kontakt til DTF, SLTU og eventuelt DGI
 • Administration af RTK’s adgang til diverse systemer, herunder administration af RTK’s maillister
 • Indhentning af børneattester
 • Finde referees til holdkampe

Hertil kommer fx at medvirke til – sammen med frivillige – at planlægge og koordinere Store Åbningsdag.

På billedet i toppen gør Henrik grillen klar sammen med Johan Sørensen.

Her kan du læse nyheden om træningschef Sisse Folmøs ansættelse.