På generalforsamlingen onsdag den 11. marts vil der blive behandlet et forslag, om at voksne vintermedlemmer kommer til at betale 200 kroner mere i kontingent.

Vi oplever en stigning i aktiviteter og booking af baner indendørs, og det er baggrunden for, at klubben godt kunne bruge to baner mere. Imidlertid er det sådan, at RTK’s sommer- (og helårsmedlemmer) udover alt mulig andet også er med til betale for ansatte og generelle udgifter, herunder hallen, så selv om vintermedlemmerne også betaler for booking af baner, så hænger deres kontingent ikke helt sammen i forhold til, hvad der er af udgifter til hallen. Helt retfærdigt bliver det aldrig, men skal vi have plads til alle og dermed en ny hal, så skal alle bidrage til betalingen af hallen – både nu og i fremtiden.

I dag har vi en del medlemmer fra andre klubber, som spiller i RTK om vinteren. I er hjertelig velkomne – og forhåbentlig har I følt jer godt modtaget. Men det er bl.a. jeres tilstedeværelse, der nødvendiggør en haludvidelse, og derfor håber vi på jeres forståelse for denne kontingentstigning. Har I lyst og mulighed for at bidrage til fx udvalg, der står for aktiviteter om vinteren, så hører vi gerne fra jer. RTK er nemlig også jeres klub – selv om I “kun” spiller om vinteren.

Kontingentstigningen handler kun om medlemmer, der alene er medlemmer om vinteren. Kontingentet for helårsmedlemmer stiger ganske lidt. De øvrige kontingentsatser bliver enten status quo eller med en lille stigning.

Her kan du se bestyrelsens forslag til nye kontingenter.