I takt med at dagene bliver længere rykker afslutning af vinter DIMO turneringen også nærmere. Husk at puljerne skal være afsluttet senest ved udgangen af april – dog skal parallelpuljerne (A1 – A2, etc) være afsluttet allerede 15. april og finalekampen spilles inden 1. maj.

Den aktuelle DIMO pointstilling er opdateret 30. marts og kan ses under fanebladet ‘Voksne’ -> DIMO.

Der mangler stadig mange kampe før turneringen er færdigspillet, så hermed en opfordring til at sætte gang i at få spillet manglende kampe.