Skolereformen kan få indflydelse på om vi må foretage ændringer i eksisterende kontrakt timer.

Vi ved ikke, før skoleskemaer er ude her efter sommerferien, hvad der skal indbygges i vores planlægning og fordeling af hal timer. Det kan derfor ikke udelukkes, at der for enkelte må rykkes rundt på tildelte baner og/eller ændring af tidspunkt med en ½ time.

Bestyrelsen arbejder p.t. med at minimere og begrænse hvor mange der bliver påvirket, hvorfor udsendelsen af kontrakter er udskudt til August måned. Vurderingen er at der vil blive begrænset indvirkning. Bestyrelsen kontakter dem der bliver berørt.

Mandag den 30. juni kl. 19:00 er der mulighed for at møde op på vores anlæg på Dronning Sofies vej, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og høre nærmere.