I mange år har det været sådan, at medlemmer med kontrakttimer i hallen får pengene retur, hvis timen bliver afbooket og andre booker den i stedet. Det skal animere kontraktindehaverne til at afbooke, så andre medlemmer kan få glæde af timen i stedet. Den ordning fungerer fint – herfra bare en opfordring til at huske at afbooke i så god tid som muligt, så andre når at opdage, at timen er ledig, for vi har mange medlemmer som gerne vil spille mere indendørs end det lige nu er muligt

Derudover har vi haft en regel om, at kontraktindehaverne også får et beløb retur, selv når deres afbookede time ikke bliver booket af andre. Det har været for at vi ikke belastede miljøet, og ikke havde en unødig el-udgift på 15 kr. når banerne står tomme med lys på.

Imidlertid viser det sig nu, at en ændring af halbookingsystemet har medvirket til, at reglen om de 15 kr. ikke er blevet håndhævet. Den slags foregår nemlig automatisk, og vi er først nu blevet opmærksomme på, at systemet ikke længere kan håndtere sådan en regel.

Vi fjerner derfor denne bestemmelse under priser på hjemmesiden og får konsekvensrettet på generalforsamlingen næste gang.

Der er naturligvis nogle kontraktindehavere, der derfor burde have haft lidt penge retur for timer, de har afbooket i vinteren 2016/2017. Vi har intet overblik over dette, men vil selvfølgelig give penge tilbage til dem, der ønsker det. Tag i så fald kontakt til Henrik Overgaard, oplys hvor mange gange det drejer sig om, og vi tilbagebetaler.

Hans-Henrik Bülow

Kasserer