Det går bedre med lyset i RTK-hallen efter nogle indkøringsvanskeligheder, men udfordringerne er åbenbart ikke forbi endnu. Elektrikerne har været forbi for at prøve at justere lyset, så det er ens på alle baner. Denne justering er ikke færdig – og desværre har det vist sig, at specielt bane 3 kan risikere ikke at få fuldt lys på.

Døren til teknikrummet (ved siden af toiletterne) er derfor igen åbnet, så medlemmerne kan gå ind og manuelt skrue op for lyset. Det sker på kontakter, der hænger på væggen til højre for døren, når du kommer ind i rummet.