Begynderudvalget holder igen i 2015 år en stor kampagne for potentielt nye, voksne medlemmer. I 2014 har vi også modtaget nye, men i et lidt mindre set-up end sædvanligt. Det valg traf vi for at gøre mere ud af de nye medlemmer, der er kommet til klubben de seneste år, så man ikke ”bliver glemt”, når først man er kommet ind i RTK. Med til begrundelsen hører også, at en majkampagne er meget tids- og ressourcekrævende, så vi valgte at tage et års pause, inden vi i 2015 igen er klar til at byde en masse nye velkommen i RTK.

IMG_0765Planen for 2015 er ikke lavet endnu, så der kan komme justeringer i forhold til, hvordan vi normalt gør. Men ”normalen” er et tilbud om tennis i maj for 3-500 kr, lån af ketsjer, træning en gang om ugen og mulighed for spil med andre nye, plus en evt. hyggeafslutning.

Tilmelding kommer først i marts 2015 – men nu ved I, at kampagnen kommer, så I kan fortælle det til naboer, familie eller venner.

Hilsen

Begynderudvalget