Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Tennis Klub den 14. September 2022 kl. 19:00 i RTK-Hallen i Darup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af ny formand
    Jan Winther har tilbudt at være formand i resten af den periode Per Rasmussen var valgt for, dvs. frem til ord. generalforsamling i 2024. Vælges Jan, er han så formand de næste 1,5 år. Bestyrelsens plan er derudover, at der på den ordinære generalforsamling i 2023 vælges et medlem til bestyrelsen, som gerne vil stille op til formandsvalget i 2024.
  3. Valg af ny anlægsudvalgsformand
    Bestyrelsen indstiller Jonas Vestermann
  4. Valg af revisorer
    Vi skal finde to nye revisorer, hvis Jan vælges til formand. Ellers en, plus gerne en suppleant

Se indkaldelsen

Der serveres en øl/vand.