Roskilde Tennis Klubs kasserer Charlotte Aaby Smith har meddelt, at hun ønsker at fratræde sin post som kasserer i Roskilde Tennis Klub. Jeg har aftalt med Charlotte, at hun fratræder med september måneds udgang.

I henhold til klubbens vedtægter kan bestyrelsen ikke konstituere en ny kasserer. Bestyrelsen indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. oktober kl. 19:00 i sporvognen i RTK-Hallen i Darup.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.Valg af kasserer for perioden fra 3. oktober 2016 til den ordinære generalforsamling i 2017.
Bestyrelsen foreslår Hans-Henrik Bülow, der er villig til at modtage valg
3.Eventuelt

Den 18. september 2016
Jan Winther
Formand