Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 29. Marts 2022 kl. 19 i Boldklubbens lokaler, Darupvej 50, Roskilde

Dagsorden:

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

2) Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2021

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

RTK’s regnskab og økonomi til Generalforsamlingen:

Klubben fremlægger her den økonomiske beretning med regnskabets hovedtal og budget for 2022. Ligeledes fremlægges det specificerede regnskab 2021 med budget 2022.

Vi gør opmærksom på at regnskabet er fremsendt til revisorerne, men endnu ikke revideret.

På Bestyrelsens vegne Hans-Henrik Bülow, Kasserer

Økonomisk beretning med Hovedtal og budget-revideret290322

Årsregnskab med budget. Revideret 290322

4) Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer

 • Formand Per Thye Rasmussen er ikke på valg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Jonas Vestermann er villig til genvalg
 • Andreas Storgaard Andersen er villig til genvalg
 • Peter Sigdal er villig til genvalg
 • Henrik Gøtke er villig til genvalg
 • Pia Winther Eriksen er villig til genvalg
 • Hans-Henrik Bülow er villig til genvalg
 • Søren Peter Elkjær er først på valg 2023

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år

 • Carsten Strunck er ikke villig til genvalg som revisor
 • Niels Abitz er ikke villig til genvalg som revisor
 • Der mangler en revisorsuppleant

8) Eventuelt

 

Der bliver serveret smørrebrød i forbindelse med generalforsamlingen.
Øl, vand og kaffe/te kan købes.

Vi regner med at slutte aftenen senest kl. 22.

Roskilde den 6. marts 2022
Per Thye Rasmussen

Formand for Roskilde Tennis Klub

Indkaldelse til generalforsamling 2022