Så er det tid til årets generalforsamling, der finder sted tirsdag den 5. marts kl. 19 i Roskilde Boldklubs lokaler i Raadmandshaven 6, oven for tribunen i Idrætsparken.

Bestyrelsen stiller forslag om nogle vedtægtsændringer, dels nogle moderniseringer, dels at RTK i fremtiden alene har tre typer medlemskaber, passivt, sommer og helårs.

Udover de sædvanlige punkter med beretning, regnskab, budget, fastsættelse af kontingenter og valg er der denne gang også et særligt punkt på omkring frivillige i Roskilde Tennis Klub. Der bliver debat og noget gruppearbejde, der involverer deltagerne på generalforsamlingen. Dette punkt er placeret under eventuelt, hvor der også bliver serveret smørrebrød.

Her kan du se siden med indkaldelse, hvor også formandens beretning, regnskab, forslag til kontingenter og økonomisk beretning bliver placeret. Det sker senest en uge inden generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer og indkaldelse til generalforsamlingen ligger der allerede.

Her kan du læse mere om bestyrelsens forslag. Forslaget indebærer, at vedtægterne bliver forenklede og betyder, at det ikke længere er muligt alene at være aktivt medlem om vinteren.