Så er bestyrelsen ved at gøre klar til generalforsamling. Det sker onsdag den 7. marts kl. 19 i cafeen ved Roskilde Idrætspark i Raadmandshaven.

Her kan du se siden med indkaldelsen, der løbende bliver opdateret med nye oplysninger, så snart de foreligger.

Første opdatering kommer efter bestyrelsesmødet den 6. februar.

Lige nu ligger der den formelle indkaldelse via vedtægterne.

Den endelige dagsorden foreligger umiddelbart efter sidste frist for indkomne forslag (seks dage før generalforsamlingen) – torsdag den 1. marts kl. 19.

Formandens beretning og budget/regnskab m.v. vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.