I vintersæsonen 2013/2014 blev der fulgt kraftigt op på belysningen i hallen, af Kurt. Vi kunne konstatere, at det primære problem var, at få udskiftet lyspærer, når de ikke virkede. Samtidig blev det konstateret, at mængden af lyspærer, der skulle skiftes var begrænset.

Vi har fået armaturer magen til vores fra Hørsholm, som har skiftet til LED lys, så nu har vi reservearmaturer og armaturer til en evt. udvidelse af hallen. Desværre har vi først fået armaturerne her efter sæsonstart 2014/2015.

Her ved sæsonstart 2014/2015 har vi konstateret, at der er armaturer, som er defekte (især på bane 3), og derfor har vi nu fået udskiftet de defekte armaturer med nogle af vores reservearmaturer. Armaturerne skal skiftes af en elektriker, og der skal benyttes lift til dette arbejde, så det er ikke helt enkelt – men det lykkedes.

Vi har overvejet udskiftning af vores belysning til LED, men grundet tilskudsmodel vil vi ikke tjene på investeringen ved et reduceret strømforbrug, med mindre der laves en god aftale med kommunen.

På nuværende tidspunkt er LED belysning inde i en kraftig udvikling, hvor kvalitet og pris hele tiden forbedres, så en LED løsning der indkøbes i dag hurtigt bliver forældet, og hvor det kan være svært i fremtiden at skaffe reservedele.

På grundlag af ovenstående samt den forestående beslutning om udvidelse af vores hal med 2 baner, arbejdes der ikke på nuværende tidspunkt med udskiftning til LED lys. Hvis vi konstaterer fortsatte problemer med vores nuværende banebelysning, vil vi genoverveje et tidligt skift til LED bane lys ellers vil vi afvente beslutningen om udvidelse af vores hal.

Til test er der opsat LED armaturer på bane 1, parallelt med den normale bane belysning

Mvh
Anlægsudvalget