En minitennisbane på græsarealet mellem bane 4 og 5 på Dr. Sofies Vej bliver ikke til noget i denne omgang.

Bestyrelsen har haft et forslag i høring blandt medlemmerne . Høringen viste, at der er stærkt delte meninger om projektet, og konklusionen blev derfor, at projektet ikke sættes igang.

”Høringen viste, at mange kunne se muligheder i en minitennisbane bag det lille klubhus. Men der var også mange medlemmer, som havde relevante indsigelser mod ideen. På den baggrund synes bestyrelsen ikke, vi vil trumfe en beslutning om en minitennisbane igennem. Samtidig er der kommet mange tilkendegivelser om, at en minitennisbane og i det hele taget mere liv på anlægget ville være en god idé, så vi prøver nu at se på, om der er andre muligheder i området,” fortæller formand Peter Madsen.