Bestyrelsen har besluttet at sætte gang i et forløb med særlige emner med forbedringer, som klubben skal arbejde videre med til efteråret.

Der kommer en stor strategidag – med efterfølgende fest for alle klubbens frivillige. Det sker lørdag den 22. september om eftermiddagen og aftenen. Festen om aftenen bliver gennemført, hvis der melder sig folk til at arrangere.

Inden da bliver alle klubbens frivillige og andre nøglepersoner inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, som kommer til at danne udgangspunkt for de emner, der skal arbejdes videre med. Spørgeskemaundersøgelsen er en overordnet foreningsundersøgelse udarbejdet af DGI. Den er ikke specifikt tilrettet RTK, men den kan forhåbentlig give et fingerpeg om, hvilke ting i klubben der fungerer fint og hvor der evt. skal sættes ekstra ind.

DGI stiller med en foreningskonsulent, der udefra skal hjælpe klubben med at holde fokus og komme i mål med de beslutninger, der kommer ud af strategiforløbet.

“Vi er ikke ude på at lave om på vores helt grundlæggende værdier og den måde, som klubben er bygget op. Vi vil stadig være en klub for alle, med træning, hold og aktiviteter, baseret på frivillige og hjælp fra enkelte ansatte. Men det er kun sundt, at vi en gang imellem får taget temperaturen på klubben og træffer nogle valg om, hvor vi skal sætte ekstra ind for også i fremtiden at være en klub for alle,” siger formand Peter Madsen.

Alle medlemmer kan være med til at bidrage. Spørgeskemaundersøgelsen bliver som nævnt sendt til en udvalgt skare og den indeholder kun mulighed for at give karakterer inden for en række områder. Alle de personlige bemærkninger, forslag og lignende skal vi håndtere ved siden af.

Bestyrelsen vil gerne have så mange som muligt til at medvirke. Derfor er der oprettet en Facebook-gruppe for RTK’s strategi, som du kan blive medlem af og dermed debattere og komme med forslag. Du er også velkommen til at sende input direkte til RTK – det kan du gøre via RTK’s klubmedarbejder.

Det er som nævnt alle nuværende frivillige, der bliver inviteret med til strategidagen – men har du lyst til at være med til at bidrage til RTK i fremtiden, så tag kontakt til RTK’s klubmedarbejder.

Du er naturligvis også velkommen til at henvende dig direkte til medlemmer i bestyrelsen.

Meld dig ind i Facebook-gruppen for strategiforløbet.

På billedet står formand Peter Madsen sammen med modtageren af årets lederpris, Gitte Martinussen.