Kære medlemmer
Nu har vi fået bekræftet og samlet alle jeres bestillinger på klubtøj. Alt tøj er afleveret hos vores trykkeri i Hillerød og bliver fremsendt direkte til jeres adresser løbende.
Hvis I har sprøgsmål til jeres bestilling, så er I velkommne til at skrive til info@playerschoice.dk.
Allerbedste hilsner
PlayersChoice Team.