Kære alle medlemmer i Roskilde Tennis Klub

I får hermed et ønske om en god jul og et godt nytår. Heldigvis ligger vi ikke stille, selv om helligdagene nærmer sig. Tennishallen er åben alle dage og der er gode muligheder for at booke baner, så tag endelig ud og spil.

For de voksne er der pæn tilslutning til både julefrokost og champagnetennis, og både Tirsdags-, Torsdags- og Søndagstennis har også mange deltagere, så alt i alt er der pænt med aktivitet.

For børnene har vi en udfordring med faldende deltagerantal til arrangementerne, selv om børnemedlemstallet er uforandret. Det er en af årsager til, at vi i bestyrelsen har truffet nogle beslutninger, vi forhåbentlig snart får glæde af.

I dette nyhedsbrev vil jeg give et overblik over, hvad vi har brugt tiden på i bestyrelsen og hvad vi arbejder på fremadrettet.

 

Et af Danmarks stærkeste trænerteams

Først og fremmest glæder det mig at fortælle, at vi pr. 1. februar har ansat en ny medarbejder, der skal styrke træningsområdet og supplere vores træningschef Sisse Folmø. Hvor andre klubber køber udenlandske spillere for at forstærke deres hold, så vælger vi at investere i at styrke træningen for alle medlemsgrupper. Det tror vi på er med til at sikre fortsat udvikling af tennis i Roskilde.

Vores nye medarbejder hedder Jamie Coshan – han er 27 år og kommer fra en lignende stilling i KB. Jamie er oprindelig fra Lanzarote, men taler glimrende dansk og han er engageret, dygtig og glad, så jeg glæder mig til, at vi kommer til at opleve ham både på og uden for banen. Sisse, Jamie, Kim Sverbæk, David Mathiesen og alle hjælpetrænerne udgør sammen et af Danmarks allerbedste trænerteams. Det er meget få klubber, der kan tilbyde så stor kvalitet.

Økonomisk lægger vi ekstra midler ind i denne satsning her i foråret, men meningen er, at de ekstra trænerkræfter og den øgede kvalitet også medfører øgede indtægter, ikke mindst i form af aktiviteter med flere deltagere. Det vil I forhåbentlig komme til at mærke allerede her fra foråret.

Jamie får med alle medlemsgrupper at gøre, men han skal særligt være med til at sikre god indslusning samt fastholdelse af nye børn. Vi arbejder på en strategi, der skal sikre talentudvikling samtidig med, at tennis bliver attraktiv for rigtig mange børn i 6-8-årsalderen. I samarbejde med juniorudvalget vil vi gerne udvikle nogle velkomstpakker, der også inkluderer træning. Det er vigtigt, at nye børn træner mindst to gange om ugen – så lærer de spillet hurtigere og falder ikke så nemt fra igen.

 

Forbedret information til juniorer og forældre

I bestyrelsen drøfter vi, hvordan vi kommer tættere på børn og forældre med klubinformation. Det skal bl.a. modvirke en begyndende tendens til faldende deltagerantal specielt ved sociale junioraktiviteter. Information via hjemmeside og nyhedsbreve har ikke haft tilstrækkelig effekt, så juniorudvalget kunne godt tænke sig at kunne kommunikere mere direkte med børn og forældre. Vi har derfor besluttet som et forsøg til sommer at arbejde med push-information via Holdsport. Det hører I mere om senere.

Samtidig har vi indkøbt en informationsskærm til hallen, hvor vi forhåbentlig kan ramme de medlemmer, der kommer ud og spiller tennis, men som ikke holder sig orienteret via hjemmesiden og derfor ikke er klar over alle de aktiviteter, vi som klub tilbyder. På informationsskærmen vil man løbende kunne få et overblik over den kommende tids aktiviteter. Uddybning og tilmelding vil fortsat ske på www.roskildetennisklub.dk.

 

Skal finde afløser for Steen Lindegaard

For de voksne motionister har der de sidste mange år stået ”Steen Lindegaard” på aktiviteterne. Steen har gjort ost og rødvin til sit ”brand” i forbindelse med motionistturneringer og det er ikke mindst hans fortjeneste, at sammenholdet blandt de voksne er så stort.

Samtidig kan roserne til vores begynderudvalg for den årlige majkampagne, hvor mange nye medlemmer bliver sluset ind, ikke blive store nok. Det er en uvurderlig kampagne – både for klubben og de deltagende spillere. Efter nytår åbner tilmeldingen til 2021-kampagnen og igen håber vi på mange deltagere.

Steen har i år kastet sig over flere udfordringer i sit liv uden for tennis, og derfor vil han nu holde en pause både med turneringer og med tjansen i bestyrelsen. Vi leder derfor efter flere afløsere, både til at sidde i bestyrelsen, men også til at sikre koordinering og gennemførelse af de kerne-aktiviteter, som RTK er bygget op om. Det gælder motionistturneringer, Store Åbningsdag, klubmesterskaber, holddeltagelse og måske nye aktiviteter.

Vi vil rigtig gerne have, at alle medlemmer har en social base i klubben – det er derfor, vi har lyst til fortsætte med tennis år efter år.

 

Nyt lys og andre anlægsforbedringer

Det helt store projekt i år har vores anlægsudvalg med Søren Peter Elkjær i spidsen stået for. Det er det nye lys i RTK-hallen. Det har været en stor opgave først at sikre finansiering i samarbejde med kommunen og derefter alt det praktiske med at få det op at køre.

Der har været udfordringer undervejs og vi beklager de gener, som medlemmerne har oplevet undervejs, men vi ender med et resultat, vi kun kan være glade for. Lyset er bedre og til en billigere pris – og takket være støtte fra og godt samarbejde med Roskilde Kommune er investeringen betalt tilbage i løbet af 4-5 år.

Anlægsudvalget har i det hele taget arbejdet godt og solidt med mange forbedringer, både dem, der er synlige for medlemmerne og dem, vi ikke bemærker. Fx har der været fokus på utætheder i taget på hallen, så det ikke regner ind. Det har været virkelig vanskeligt at finde ud af, hvor hullerne var, men nu håber vi, der er styr på det. På Dr. Sofies Vej kan vi til foråret glæde os til, at der bliver mere tryk på, når vi skal vande baner, og der er indkøbt en hjertestarter til Dr. Sofies Vej – også takket være anlægsudvalget.

Endelig er det også anlægsudvalgets fortjeneste, at vi her i efteråret har fået en ny rengøringsmedarbejder, Marianne Christensen, der løser sin opgave med stor ildhu. Vi har hørt flere medlemmer sige, at ”aldrig har her været så rent før”, og vi skynder os hver gang at give rosen videre til Marianne. Vi glæder os til fortsat samarbejde.

 

Nabohjælp, haludvidelse og samarbejde med Svogerslev

På Dr. Sofies Vej har en anden af årets store opgaver været at sikre, at vores naboer bliver mindre generet af flyvende grus fra vores baner. Året startede desværre skævt med et gigantisk blæsevejr, lige efter banemand Kurt Jensen havde lagt grus på alle baner. Naboernes huse og biler blev helt indhyllet i støv. Det var et ekstraordinært slemt tilfælde, men det fik naboerne op at stå, og da vi er interesserede i et godt naboskab, har vi taget en række initiativer, der skal formindske grusflugten fra banerne, når de blæser. Det handler om windbreakere og bedre og mere vanding af os medlemmer. Her efter sæsonen har Kurt banemand desuden fjernet flere tons grus, så det ikke flyver over til naboerne i løbet af vinteren.

Udover disse projekter har vi flere andre store projekter, som står og venter på at blive taget fat på. Det ene er vores projekt med udbygning af hallen med 1-2 ekstra baner. Vi har fået nedsat et haludvalg og det var egentlig ambitionen at have nået længere, men andre opgaver i løbet af året har taget meget af tiden. Det ændrer imidlertid ikke på, at halprojektet er meget vigtigt, hvis vi skal skabe de rigtige rammer for, at der er plads til alle de medlemmer, der gerne vil spille tennis hele året.

Vi har i løbet af året taget flere initiativer for at sikre, at flere medlemmer kan komme ud i hallen for at spille. Vi har fx besluttet at aflyse flere kontrakttimer hver uge, så der også bliver frigivet tider på hverdagsaftener, og vi har sænket prisen til 50 kr. for booking af baner på hverdage mellem kl. 12 og 15 + lørdag og søndag aften, som er de eneste tidspunkter, hvor der som oftest er ledig kapacitet i hallen.

Vi er også i gang med at indlede et samarbejde med Svogerslev Tennisklub. Det startede i forbindelse med generalforsamlingen, hvor vi i bestyrelsen kom med et forslag om at fjerne vintermedlemskabet og kun operere med sommer- og helårsmedlemmer. Det ville imidlertid ramme hårdt i Svogerslev, hvor de har mange medlemmer, der alene spiller i RTK om vinteren. Vi har startet dialogen med Svogerslev om det fremtidige samarbejde, for i Svogerslev er der fx et stort potentiale i form af tiltrækning af børn plus ekstra aktiviteter for de voksne.

 

Aktivt 2020 – og et stort jubilæumsår i 2021

Vi ser altså frem til mange gode ting i sommeren 2020, men vi har også rettet blikket et år længere frem. I 2021 fylder RTK 100 år – og der er nedsat et særligt jubilæumsudvalg, der er i gang med at kigge på fejring af klubben i 2021. Selve jubilæumsfesten bliver afholdt i Roskilde Kongrescenter lørdag den 24. april og på selve jubilæumsdagen den 21. februar holder vi en stor reception.

Jubilæumsudvalget står for disse to store aktiviteter og de hjælper også med koordinering af, hvad der ellers skal ske i jubilæumsåret. Her får vi brug for mange gode kræfter – målsætningen er, at der i løbet af året skal være jubilæumsaktiviteter for alle medlemsgrupper, fra yngste junior til ældste senior og for spillere på alle niveauer. Det kan kun lade sig gøre, hvis mange frivillige byder ind med arbejdskraft.

 

I bestyrelsen er vi lydhøre over for ønsker og ideer fra medlemmerne, ikke mindst hvis I selv vil være med til at føre nye initiativer ud i livet.

Vi glæder os til et aktivt 2020 – og et stort jubilæumsår i 2021.

Alle i RTK ønskes god jul og godt nytår.

Peter Madsen
Formand for Roskilde Tennis Klub