Efter at have fungeret som klubmedarbejder i ca. fire år stopper Henrik Overgaard i midten af august.

Formand Peter Madsen har været meget glad for samarbejdet med Henrik, men respekterer beslutningen:

”Henrik har løst en masse opgaver for RTK. Henrik har gjort det lettere for os i bestyrelsen og samtidig været support for klubbens forskellige udvalg og øvrige ansatte. Selvom planlægning og kommunikation har været de primære arbejdsopgaver, har Henrik også stået for meget andet og har uden tvivl lagt mere end de normerede 17 timer om ugen i jobbet. Ikke mindst har Henrik sat struktur på beslutningsgange, udarbejdet årshjul m.v. – og vi har aldrig været i tvivl om engagementet i RTKs vé og vel. Henrik har i sin tid som ansvarlig for kommunikation over flere omgange stået for opbygning og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside og har sendt talrige velskrevne nyhedsbreve ud til medlemmerne. Før ansættelsen har Henrik siddet i RTKs bestyrelse og i flere udvalg, ikke mindst var han i sin tid initiativtager til begynderudvalget for voksne, der hvert år gennemfører en succesfuld kampagne for nye medlemmer, siger Peter Madsen.

”Det har været sjovt at være med til at sikre, at RTK opleves som en forening med styr på tingene, med mange tilbud til medlemmerne og som er gode til at tage imod nye medlemmer. Det er dejligt med en klub med mange frivillige, som os ansatte kan understøtte, så det frivillige bliver overkommeligt og sjovt. Det er dog også lidt opslidende altid at skulle ”være på” og være til rådighed, så jeg glæder mig til bare at komme ned i klubben og selv være med til aktiviteterne,” siger Henrik Overgaard.

Formand Peter Madsen oplyser, at bestyrelsen overvejer, hvordan klubmedarbejderens opgaver bedst kan løses i fremtiden.