Vi har fået en henvendelse fra en af vores naboer på Dr. Sofies Vej, som har oplevelsen af, at der en gang imellem bliver kørt for hurtigt i bil på Dr. Sofies Vej, specielt nede i svinget mod Klosterengen, hvor udsynet er dårligt.

Vi har selv mange, der kører til banerne på cykel, så det er i alles interesse, at bil-hastigheden bliver holdt nede, så derfor denne opfordring til alle om at køre forsigtig på vejen.

I beskeden fra naboen står bl.a.:

“Det glæder os med liv på vejen – vi har intet imod hverken kørsel eller parkering. Det er en del af bylivet for os. Men vil I ikke være søde at bede jeres medlemmer køre stille og roligt på Dronning Sofies Vej. Vi har gentagne gange oplevet mange farlige situationer med  biler, der kører med hastighed på langt over fartgrænsen, så snart de har rundet svinget. Der er mange cyklende trafikanter på vejen, og det gælder også jeres unge medlemmer, som fælles kører hjem ved siden af hinanden og I begriber ikke hvor mange farlige situationer vi er vidne til, hvor også de er ved at blive kørt ned.”

Jeg har i øvrigt talt med andre af naboerne omkring det med støvgener, som vi havde en udfordring med i forbindelse med et kraftigt blæsevejr sidste forår. Det medførte, at vi i fællesskab satte forskellige initiativer i gang, fx afskærmning ved hegnet og mellem banerne. Vi har også lovet at vande rigeligt i tørre perioder, og der er derfor sat ekstra vandingsskilte op, ligesom der er sørget for ekstra vandtryk i slangerne.

Så vand gerne – jeg ser heldigvis mange gøre det, men også at mange slet ikke vander længe nok og heller ikke kommer godt rundt i hjørnerne på banen. Giv den gerne en ekstra skalle – både for naboernes skyld, men også for vores egen. Det er sjovere at spille på en godt vandet bane og den holder også længere, når gruset får lov at blive liggende.

Henrik Overgaard Pedersen

Klubmedarbejder