Jonas Vestermann
Formand for anlægsudvalget
anlaegsudvalget@roskildetennisklub.dk
21 58 68 58
Anni Nielsen
Medlem af anlægsudvalget
anni.massoer@gmail.com
40 59 46 42
Kurt Jensen
Banemand
banemand@roskildetennisklub.dk
46 76 00 87 / 26 85 77 84

Jeg klargør og vedligeholder baner og anlæg både indendørs og udendørs.