Sisse Folmø
Koordinator for 1.-2. hold damer
sisse@roskildetennisklub.dk
21 27 86 33 - brug fortrinsvis mail
Kim Sverbæk
Koordinator for 1.-2. hold herrer
kim@roskildetennisklub.dk
Bo Halberg
3. holdet - holdkaptajn vinter 2018/19
bo@halberg.dk
21 19 27 99

 

Morten Bech Sørensen
Koordinator for veteranhold
Morten_bech@live.dk
40 35 13 35
Pernille Grønfelt
Holdkaptajn 40+ vinter 2018/19
pernillegroenfeldt@mail.dk
30 75 62 27
Kurt Jensen
Holdkaptajn 50+ vinter 2018/19
banemand@roskildetennisklub.dk
26 85 77 84

 

Henrik Døcker
Koordinator for motionist- og golden age hold om sommeren
docker@email.dk
40 71 55 59
Torben Lund
Holdkaptajn for RTK 1 i kategori 1 - sommer 2018
tlund@ruc.dk
22 48 44 08
Niels Abitz
Holdkaptajn for RTK 2 i kategori 1 sommer 2018
nielsabitz67@gmail.com
26 16 14 17
Henrik Døcker
Holdkaptajn for RTK 3 i kategori 3 sommer 2018
docker@email.dk
40 71 55 59
Gunvor Jensen
Holdkaptajn for RTK 4 i kategori 3 sommer 2018
GunvorRJ@gmail.com
26 46 10 49
Bitten Petersen
Holdkaptajn for RTK 5 i kategori 3 sommer 2018
bittenapetersen@youmail.dk
60 76 84 11
Charlotte Mikkelsen
Holdkaptajn for RTK 6 i kategori 4 sommer 2018
Mikkelsen10@icloud.com
21 17 94 20

 

Henrik Døcker
Koordinator for motionist- og golden age hold om sommeren
docker@email.dk
40 71 55 59
Søren Peter Elkjær
Holdkaptajn for golden age
sptelkjaer@gmail.com
21 46 21 62

 

Sisse Folmø
Træningschef og koordinator for juniorhold
sisse@roskildetennisklub.dk
Niels Høy Nielsen
Holdkaptajn U10 øvet pulje 2 vinter 2018/19
niels.nielsen@live.dk
25 51 87 24
Jesper Damkjær
Holdkaptajn U10 øvet pulje 2 vinter 2018/19
jhhk@get2net.dk
21 17 31 61
Peter Sigdal
Holdkaptajn U12 1, øvet pulje 3 vinter 2018/19
sigdals@gmail.com
60 60 03 30
Marie Hostrup
Holdkaptajn U12 1 øvet pulje 3 vinter 2018/19
Mariefemkampdk@yahoo.com
51 30 09 80
Anja Kostecki
Holdkaptajn U12 2 øvet pulje 2 vinter 2018/19
anjakostecki05@gmail.com
60 37 30 18
Tina Dilling
Holdkaptajn U12 2 øvet pulje 2 vinter 2018/19
dilling_1@hotmail.com
28 99 14 67
Marie Præstholm
Holdkaptajn U14 1 øvet pulje 1 vinter 2018/19
pr.holm@123dk.dk
51 40 00 57
Helle Michaelsen
Holdkaptajn U14 2 øvet pulje 2 vinter 2018/19
Helle.michaelsen@privat.dk
27 13 08 33
Martin Madsen
Holdkaptajn U14 2 øvet pulje 2 vinter 2018/19
Mamad@fm.dk
25 26 27 53
Rasmus Baagland
Holdkaptajn U14 3 begynder/letøvet pulje 2 vinter 2018/19
rasmus@clermontgade.dk
61 19 39 96