Henrik Overgaard Pedersen
Redaktør på Netop's 100-år jubilæumsudgave i 2021
hop@roskildetennisklub.dk
91 54 77 76
Tine Bøegh-Petersen
Står for opsætning og tryk af Netop's 100-år jubilæumsudgave i 2021
tineboegh@tineboegh.dk
40 44 89 29