Herunder kan du se, hvem der sidder i initiativgruppen i forbindelse med en stor international turnering, der holdes i RTK-hallen i Roskilde fra fredag den 16. februar til lørdag den 24. februar 2018. Gruppen vil blive suppleret efterhånden, ligesom der bliver tildelt ansvarsområder.

Gitte Martinussen
Koordinator for ITF-initiativgruppen
gt.martinussen@gmail.com
20 95 47 27

Koordinerer aktiviteterne, indkalder til møder og lignende.

Niels Abitz
Medlem af ITF-initiativgruppen
nielsabitz67@gmail.com
26 16 14 17

Økonomikoordinator

Jonas Vestermann
Medlem af ITF-initiativgruppen
junior@roskildetennisklub.dk
21 58 68 58
Connie Thomsen
Medlem af ITF-initiativgruppen
connie.thomsen@mail.tele.dk
51 30 14 40

Med i madundergruppen

Charlotte Mikkelsen
Medlem af ITF-initiativgruppen
Mikkelsen10@icloud.com
21 17 94 20

Med i madundergruppen

Lars Bang
Medlem af ITF-iniativgruppen
larsbang@brandstogo.dk
28 49 44 18

Bl.a. ansvarlig for sponsoraktiviteter

Kim Blicher
Medlem af ITF-initiativgruppen
kim.blicher@georgfischer.com
40 40 88 93
Sisse Folmø
Medlem af ITF-initiativgruppen
sisse@roskildetennisklub.dk

Træningschef og ansvarlig for junioraktiviteter under turneringen.

Henrik Overgaard
Medlem af ITF-initiativgruppen
hop@roskildetennisklub.dk
91 54 77 76

Ansvarlig for kommunikation og banebooking