Mailen webgruppen@roskildetennisklub.dk går til os alle tre.

Britt Rosenstand
Klubmedarbejder
britt@roskildetennisklub.dk
31 79 87 88

Jeg tager mig af medlemshenvendelser: Svarer normalt mandag til fredag.
Spørgsmål om træningstilbud og kontingent svarer trænerne og bogholderen på.
Og så tager jeg mig af kommunikationen: Hjemmeside, nyhedsbreve, facebook.

Charlotte Aaby Smith
Redaktør
webgruppen@roskildetennisklub.dk
25 18 80 89
Tomas Møller
Teknisk ansvarlig
webgruppen@roskildetennisklub.dk