Det er vedtaget, at det lille klubhus skal omdannes til kontor og mødelokale for klubbens ansatte. Det være sige vores trænerstab, klubmedarbejder, banemand, og rengøring. Bestyrelsen og andre udvalg vil også fremadrettet have mulighed for at anvende kontoret til møder.

Der vil blive investeret i møbler og andet kontorrelateret udstyr, som de ansatte har behov for.

Ændringen betyder, at det lille klubhus ikke længere kan anvendes til bespisning under holdkampe mm.

Anja Kostecki

Næstformand

Billedet er fra majkampagnen 2019, hvor begynderudvalget brugte det lille klubhus.