Bestyrelsen har besluttet, at de faste kontrakttimer i hallen bliver forlænget en sæson mere, hvis spillerne selv ønsker det. Dog bliver det præciseret, at der skal være mindst fire medlemmer bag en kontrakttime.

Inden 1. maj får alle kontaktpersoner for hver kontrakttime en mail, hvor de skal svare på, hvilke øvrige medlemmer der er med på kontrakttimen. Der står flere grupper på ventelisten, så alle kontraktindehavere skal give besked på, om de ønsker at fortsætte med kontrakten.

”I bestyrelsen ved vi godt, at der er pres på banerne, og at mange synes, det i perioder er svært at booke en bane indendørs. At lave ændringer i hele konceptet med kontrakttimer er imidlertid en meget stor beslutning, som bør træffes på en generalforsamling. Vi vil i løbet af dette år derfor tage modellen for kontrakttimer op til behandling. Inden næste generalforsamling forhåbentlig også meget mere afklaring om en mulig haludvidelse, og så skal vi under alle omstændigheder til at vurdere brugen af alle vores baner,” fortæller formand Peter Madsen.

Når alle har meldt tilbage, vil der blive set på, om der så bliver ledige tider, som kan udbydes til grupperne på ventelisten. Det er fortsat muligt at skrive sig på venteliste til en fast bane hver uge – lige nu er dem, der står på ventelisten, spillere, der har en tid i forvejen, men som gerne vil flytte til et andet tidspunkt.

Her kan du læse mere om ventelisten til faste indendørs baner.