Efter Folmer Sørensen besluttede at stoppe som formand for anlægsudvalget har jeg fået opgaven at hjælpe med at etablere et nyt anlægsudvalg. Tidligere sad Folmer med alle opgaver meget alene, og den situation vil vi nødigt opleve igen. Jo flere, der hjælper, jo nemmere er det og jo sjovere bliver det.

Heldigvis har flere sagt ja til at medvirke, men inden jeg indkalder til første møde for at få startet det nye udvalg, så vil jeg godt slå et slag for at få nogle kvinder med. Det er bedst, hvis begge køn er godt repræsenteret. Men der er naturligvis også plads til en ekstra mand. Lige nu har fire sagt ja til at være med – det kunne være dejligt med mindst to mere.

Anlægsudvalget har det overordnede ansvar for klubbens baner, anlæg og klubhuse – inklusive hallen. Dog er der oprettet et særligt udvalg til at stå for haludvidelsen.

Banemand Kurt Jensen og rengøringsmedarbejder Flemming Christensen er jo de to ansatte, der løser rigtig mange opgaver for klubben på anlægsudvalgets område, men de skal jo have sparring og hjælp til prioritering samt fx ideer, løsninger, indhentning af tilbud og lignende. Det er også anlægsudvalget, der hjælper ved koordinering af forårsrengøring og lignende. Husk i øvrigt, at alle medlemmer gerne må give en hånd med, når vores anlæg skal gøres klar til udendørs sæsonen. Det sker to tirsdage i april.

Så har du ideer til indretning, forskønnelse, vedligehold og lignende og derfor gerne vil give en hånd i et forhåbentlig sjovt og nyt udvalg, så kontakt mig endelig. Det er mit håb at kunne indkalde til startmøde inden for de næste par uger.

Henrik Overgaard
Næstformand